Сигурносно испусни вентил (угаоно прирубнички) – тип 218 УП

You are here: