Производни програм
Регулатори притиска директног дејства и са пилотом
Сигурносно испусни и преструјни вентили
Сигурносно прекидни (блокадни) вентили
Запорни и регулациони вентили за гас
Неповратне клапне и вентили
Разводне главе
Изолационе прирубнице и комади
Процесна опрема за гас
Мерна и контролна опрема
Индустријски горионици и пећи
Делатност
proizvodnja
Производња
Кроз године, увећавали су се наши производни капацитети.
inzenjering
Пројектовање и инжењеринг
ГасТех инжењеринг тим по систему „кључ у руке“ изводи све врсте термотехничких, термоенергетских и гасних постројења и инсталација.
lab
Акредитована Лабораторија
У оквиру ГасТех – а делује и Лабораторија ГасТех као посебна организациона јединица.
Сервис 24/7
ГасТех врши услуге сервисирања производене гасне опреме, као и опреме других произвођача, пуштање опреме у рад, редовне годишњеи периодичне прегледе, као и прегледе унутрашњих гасних инсталација.

Позовите нас и савремено опремљене екипе у најкаћем могућем року стижу до било ког места како на територији Србије, тако и у региону.

Компримовани природни гас (КПГ)
Мерно-регулационе станице за КПГ
– једнолинијске
– вишелинијске
Платформа за транспорт КПГ
Друштвена одговорност
regulator
ГасТех поседује бројне сертификате, а посебну пажњу посвећује заштиту животне средине
Биланс успеха
2010
2011
2012
2013
2014