Regulator visokog pritiska gasa tip 113

РЕГУЛАТОР ПРИТИСКА ГАСА ТИП 113

Регулатор високог притиска гаса тип 113 – Мали и пилот регулатори Регулатор високог притиска гаса тип 113 представља регулатор високог притиска који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ) независно од промене улазног притиска (п1) и протока. Регулатор је предвиђен за високе притиске до 100 бар. Улазни и излазни прикључак је…

Regulator pritiska gasa tip 112

Регулатор притиска гаса тип 112

Мали и пилот регулатори – регулатор притиска гаса тип 112 Регулатор притиска гаса тип 112 представља регулатор средњег притиска који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ) независно од промене улазног притиска (п1) и протока. Регулатор је предвиђен за средње притиске до 19 бар. Улазни и излазни прикључак је изведен као…