icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Регулатори притиска (монитор регулација) - Регулатор притиска тип 139 БВ без и са блокадним вентилом Регулатор притиска тип 139 БВ без и са блокадним вентилом представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбе|ује константну вредност

Регулатор притиска тип 139 БВ са пилотом за ниске и среднје притиске УГРАДЊА И ПОВЕЗИВАЊЕ Регулатор притиска тип 139 БВ са пилотом за ниске и среднје притиске представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и

Регулатори притиска тип 137 БВ са пилотом за ниске и средње притиске Регулатори притиска тип 137 БВ са пилотом за ниске и средње притиске представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав

Аксијални регулатор притиска тип 135-АX - Регулатори притиска са пилотом за ниске и средње притиске Аксијални регулатор притиска тип 135-АX је регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног

РЕГУЛАТОРИ ПРИТИСКА БЕЗ И СА БЛОКАДНИМ ВЕНТИЛОМ - Регулатори притиска тип 135 са пилотом за ниске и средње притиске Регулатори притиска тип 135 са пилотом за ниске и средње притиске представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и

Регулатори притиска са пилотом, за ниске и средње притиске - Регулатор притиска тип 132 без и са блокадним вентилом УГРАДЊА И ПОВЕЗИВАЊЕ Регулатор притиска тип 132 представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав

Регулатори притиска за ниске и средње притиске без и са блокадним вентилом Регулатор притиска тип 131 Регулатор притиска тип 131 представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска

Регулатор притиска тип 128-П – Регулатори притиска директног дејства Регулатор притиска тип 128-П представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п1) у оквиру регулационе групе (РГ) независно од промене улазног притиска (п2) и протока. У комору гасне опруге

Регулатор високог притиска гаса са гасном опремом Регулатори притиска директног дејства тип 128 Регулатори притиска директног дејства тип 128 представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ) независно од промене улазног притиска (п1) и

Регулатори ниског притиска тип 127 БВ са блокадним вентилом Регулатори ниског притиска тип 127 БВ са блокадним вентилом представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (п1) и