ЦЕ Сертификат

Добијање ЦЕ знака

Добијањем ЦЕ знака Гастех д.о.о. доказује квалитет своје производне гаме и тиме постаје достојни конкурент на тржишту Европске уније јер ЦЕ знак указује да је: • производ пројектован и произведен у складу са ПЕД директивама ЕУ (2014/68/ЕУ) које су релевантне за тај производ • извршено одговарајуће оцењивање усаглашености Производи који су сертификовани су регулатори притиска…