Regulator pritiska tip 128-P

РЕГУЛАТОР ПРИТИСКА ТИП 128-П

Регулатор притиска тип 128-П – Регулатори притиска директног дејства Регулатор притиска тип 128-П представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п1) у оквиру регулационе групе (РГ) независно од промене улазног притиска (п2) и протока. У комору гасне опруге овог регулатора, интегрисан је вентил сигурности. Регулатор је предвиђен за високе притиске до 150…

Regulatori pritiska tip 128,

Регулатори притиска директног дејства тип 128

Регулатор високог притиска гаса са гасном опремом Регулатори притиска директног дејства тип 128 Регулатори притиска директног дејства тип 128 представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ) независно од промене улазног притиска (п1) и протока. У комору гасне опруге овог регулатора, интегрисан је вентил сигурности. Регулатор је…

Регулатори ниског притиска тип 127 БВ, Regulatori niskog pritiska tip 127, Регулятор низкого давления тип 127

Регулатори ниског притиска тип 127 БВ

Регулатори ниског притиска тип 127 БВ са блокадним вентилом Регулатори ниског притиска тип 127 БВ са блокадним вентилом представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (п1) и протока. Преко импулсног вода (В1) доводи се гас (притиска п2) до прикључка на регулатору…

Aksijalni regulator izlaznog pritiska tip 126-junior

Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-јуниор

Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-јуниор – Регулатори притиска директног дејства Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-јуниор представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ) неза-висно од промене улазног притиска (п1) и протока. Регулатор је предвиђен и за високе притиске до 100 бар и до 250 бар…

AKSIJALNI REGULATOR IZLAZNOG PRITISKA TIP 126-AX

Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-АX – Регулатор притиска директног дејства Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-АX, представља регулатор који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (п1) и протока. Користи се за регулацију притиска у инсталацијама природног гаса, пропан бутана, ваздуха, азота и осталих техничких…

Regulatori visokog pritiska tip 125, Регулатори високог притиска тип 125, Регулятор высокого давления тип 125

Регулатори високог притиска тип 125 без и са блокадним вентилом

Регулатори високог притиска тип 125 без и са блокадним вентилом Уградња и повезивање: Регулатори високог притиска тип 125 без и са блокадним вентилом представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (п1) и протока. Преко импулсног вода (В1) доводи се гас (притиска…

Regulatori pritiska tip 124 BV, Регулятор низкого давления тип 124, Регулатори притиска тип 124 БВ

Регулатори притиска тип 124 БВ директног дејства без и са блокадним вентилом

Регулатори притиска тип 124 БВ директног дејства без и са блокадним вентилом ПРИМЕНА: природни гас, пропан бутан, ваздух, азот и технички гасови Подаци: Улазни притисак: п1 = маџ 12 бар Излазни притисак: п2 = 0,01 ÷ 0,3 бар Димензије: ДН40, ДН50, ПН16, АНСИ150 УГРАДЊА И ПОВЕЗИВАЊЕ: Регулатор притиска тип: 124-БВ представља регулатор директног дејства који…

Регулатор притиска тип 123, Регулятор низкого давления, Regulator pritiska

Регулатор притиска тип 123 БВ

РЕГУЛАТОРИ ПРИТИСКА ДИРЕКТНОГ ДЕЈСТВА Регулатор притиска тип 123 Регулатор притиска тип 123-БВ представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска у оквиру регулационе групе, независно од промене улазног притиска (p1) и протока. Овај регулатор у себи садржи одушни вентил који при наглом порасту притиска чува мембрану од пуцања и врши тренутно растере}ење регулационе…

Regulatori pritiska direktnog dejstva sa blokadnim ventilom, Регулятор Низкого Давления

Регулатори притиска директног дејства тип 122

Регулатори притиска директног дејства тип 122 са блокадним вентилом Регулатори притиска директног дејства тип 122-БВ представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (p у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (p) и протока. Овај регулатор у себи садржи одушни вентил који при наглом порасту притиска чува мембрану од пуцања…

Low gas pressure regulator type 121

Регулатори ниског притиска тип 121

Регулатори ниског притиска тип 121 без и са блокадним вентилом Регулатори ниског притиска тип 121 представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (п1) и протока. Овај регулатор у себи садржи одушни вентил који при наглом порасту притиска чува мембрану од пуцања и…