Регулатор притиска тип 139 БВ

Регулатори притиска (монитор регулација) – Регулатор притиска тип 139 БВ без и са блокадним вентилом Регулатор притиска тип 139 БВ без и са блокадним вентилом представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбе|ује константну вредност излазног притиска ( P2 ) у оквиру регулационе групе ( РГ), независно од промене…

Regulatori pritiska sa pilotom tip 139 BV,

Регулатор притиска тип 139 БВ са пилотом

Регулатор притиска тип 139 БВ са пилотом за ниске и среднје притиске УГРАДЊА И ПОВЕЗИВАЊЕ Регулатор притиска тип 139 БВ са пилотом за ниске и среднје притиске представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ),…

Regulatori pritiska tip 137 BV sa pilotom

Регулатори притиска тип 137 БВ са пилотом

Регулатори притиска тип 137 БВ са пилотом за ниске и средње притиске Регулатори притиска тип 137 БВ са пилотом за ниске и средње притиске представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене…

Аксијални регулатор притиска тип 135-АX

Аксијални регулатор притиска тип 135-АX – Регулатори притиска са пилотом за ниске и средње притиске Аксијални регулатор притиска тип 135-АX је регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (п1) и…

Regulatori pritiska tip 135

Регулатори притиска тип 135 са пилотом за ниске и средње притиске

РЕГУЛАТОРИ ПРИТИСКА БЕЗ И СА БЛОКАДНИМ ВЕНТИЛОМ – Регулатори притиска тип 135 са пилотом за ниске и средње притиске Регулатори притиска тип 135 са пилотом за ниске и средње притиске представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (п ) у оквиру…

Регулатори притиска тип 132

Регулатори притиска са пилотом, за ниске и средње притиске – Регулатор притиска тип 132 без и са блокадним вентилом УГРАДЊА И ПОВЕЗИВАЊЕ Регулатор притиска тип 132 представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (p ) у оквиру регулационе групе (РГ), независно…

Регулатор притиска тип 131

Регулатор притиска тип 131

Регулатори притиска за ниске и средње притиске без и са блокадним вентилом Регулатор притиска тип 131 Регулатор притиска тип 131 представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (p2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (p1) и…