Регулатори притиска тип 149

РЕГУЛАТОРИ ПРИТИСКА СА ПИЛОТОМ ЗА ВИСОКЕ ПРИТИСКЕ Регулатори притиска тип 149 без и са блокадним механизмом Регулатори притиска тип 149 без и са блокадним механизмом представља регулатор индиректног дејства у свом саставу има пилот за високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (P2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска…

Aksijalni regulator pritiska tip 146-AX

Аксијални регулатор притиска тип 146-АX

Аксијални регулатор притиска тип 146-АX – регулатори притиска са пилотом, за високе притиске Аксијални регулатор притиска тип 146-АX је регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за средње и високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска и протока. Користи се за…

Regulator pritiska tip 143

Регулатор притиска тип 143

Регулатор притиска тип 143 – Регулатори притиска без и са блокадним механизмом Регулатор притиска тип 143 представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (п1) и протока. Преко импулсног вода В доводи…

Регулатор притиска тип 139 БВ

Регулатори притиска (монитор регулација) – Регулатор притиска тип 139 БВ без и са блокадним вентилом Регулатор притиска тип 139 БВ без и са блокадним вентилом представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбе|ује константну вредност излазног притиска ( P2 ) у оквиру регулационе групе ( РГ), независно од промене…

Regulatori pritiska sa pilotom tip 139 BV,

Регулатор притиска тип 139 БВ са пилотом

Регулатор притиска тип 139 БВ са пилотом за ниске и среднје притиске УГРАДЊА И ПОВЕЗИВАЊЕ Регулатор притиска тип 139 БВ са пилотом за ниске и среднје притиске представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ),…

Regulatori pritiska tip 137 BV, Регуляторы давления тип 137, Регулатори притиска тип 137 БВ

Регулатори притиска тип 137 БВ са пилотом

Регулатори притиска тип 137 БВ са пилотом за ниске и средње притиске Регулатори притиска тип 137 БВ са пилотом за ниске и средње притиске представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене…

Aksijalni Regulator Pritiska tip 135-AX

Аксијални регулатор притиска тип 135-АX

Аксијални регулатор притиска тип 135-АX – Регулатори притиска са пилотом за ниске и средње притиске Аксијални регулатор притиска тип 135-АX је регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (п1) и…

Regulatori pritiska tip 135

Регулатори притиска тип 135 са пилотом за ниске и средње притиске

РЕГУЛАТОРИ ПРИТИСКА БЕЗ И СА БЛОКАДНИМ ВЕНТИЛОМ – Регулатори притиска тип 135 са пилотом за ниске и средње притиске Регулатори притиска тип 135 са пилотом за ниске и средње притиске представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (п ) у оквиру…

Регулатори притиска тип 132

Регулатори притиска са пилотом, за ниске и средње притиске – Регулатор притиска тип 132 без и са блокадним вентилом УГРАДЊА И ПОВЕЗИВАЊЕ Регулатор притиска тип 132 представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (p ) у оквиру регулационе групе (РГ), независно…

Регулатор притиска тип 131

Регулатори притиска за ниске и средње притиске без и са блокадним вентилом Регулатор притиска тип 131 Регулатор притиска тип 131 представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (p2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (p1) и…