Прекретни уређаји за вентиле сигурности тип 244

Прекретни уређаји за вентиле сигурности тип 244 Прекретни уређаји за вентиле сигурности тип 244 користе се на свим резервоарима, цистернама, инсталацијама за пропан-бутан и друге техничке гасове, као и нафтним постројењима где је прописана уградња четири вентила сигурности, обавезна је употреба прекретних уређја (разводних глава). Прекретни уређај тип: 244 омогућава уградњу четири вентила сигурности (навојних…

Прекретни уређај за два вентила сигурности тип 242

Прекретни уређај за два вентила сигурности тип 242 Прекретни уређај за два вентила сигурности тип 242 на свим резервоарима, цистернама, инсталацијама за пропан-бутан и друге техничке гасове, као и нафтним постројењима где је прописана уградња два вентила сигурности, обавезна је употреба прекретних уређја (разводних глава). Уређај за два вентила сигурности омогућавају уградњу два вентила сигурности (навојних или…

Сигурносно прекидни вентили тип 238

Сигурносно прекидни вентили тип 238-С, 238-Н и 238-П -Противломни вентили- Сигурносно прекидни вентили тип 238-С, 238-Н и 238-П се користе на цевним инсталацијама и постројењима, за уградњу на посуде под притиском, ради спречавања истицања флуида услед прекомерног протока. Називају се и вентили за ограничавање прекомерног протока. Највише се користе на инсталацијама пропан-бутан-а (макс. радни притисак…

Сигурносно прекидни вентили тип 236 и 236-К

Сигурносно прекидни вентили тип 236 и 236-К Блокадни вентили гаса за заштиту система грејања гаса и нафте Сигурносно прекидни вентили тип 236 и 236-К су намењени за заштиту затворених система грејања природног гаса, нафте и осталих енергетских и техничких флуида, који су под вишим притиском у односу на притисак у инсталацији грејног флуида. Вентили аутоматски затварају доводни…

Сигурносно прекидни вентили тип 235-БВ

Сигурносно прекидни вентили тип 235-БВ -Блокадни вентил за високи притисак-   Сигурносно прекидни вентили тип 235-БВ представља блокадни вентил који је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација на постројењима компримованог природног гаса (ЦНГ). Активира се у случају пораста и снижења излазног притиска у односу на граничну вредност. Тада блокира даљи ток гаса, а из…

Sigurnosno prekidni ventili tip 234, Сигурносно блокадни вентил тип 234, Предохранительный запорный клапан тип 234-BV

Сигурносно блокадни вентил тип 234-BV

Сигурносно блокадни вентил тип 234-BV Сигурносно блокадни вентил тип 234-BV је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког и прениског притиска. На инсталацију се уграђује испред регулатора притиска. Активира се у случају пораста (или снижења) излазног притиска у односу на граничну вредност. Тада блокира даљи ток гаса, а из разлога сигурности може се…

Сигурносно прекидни вентили тип 232

Сигурносно прекидни вентили тип 232 Блокадни вентил за ниски – средњи притисак тип 232 Сигурносно прекидни вентили тип 232 је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког и прениског притиска. На инсталацију се уграђује испред регулатора притиска. Активира се у случају пораста (или снижења) улазног притиска у односу на граничну вредност. Тада блокира даљи ток гаса, а…

Сигурносно прекидни вентили тип 231-БВ блокадни

Блокадни вентил за ниски притисак – Сигурносно прекидни вентили тип 231-БВ блокадни Сигурносно прекидни вентили тип 231-БВ блокадни је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког или прениског притиска. На инсталацију се уграђује испред регулатора притиска. Активира се у случају снижења улазног притиска у односу на граничну вредност. Тада блокира даљи ток гаса, а…

Sigurnosno-ispusni-i-prestrujni-ventil-tip-226

Сигурносно испусни и преструјни вентил тип 226

Сигурносно испусни и преструјни вентил тип 226 Сигурносно испусни и преструјни вентил тип 226 намењен је за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. Управљање пилотом, поред великог капацитета вентила сигурности, омогућава широк и прецизан спектар подешавања притиска отварања. Уграђује се у вертикалном и хоризонталном положају. ОПИС РАДА Основни задатак сигурносног испусног вентила је…

Сигурносни испусни и преструјни вентил тип 222

Сигурносни испусни и преструјни вентил тип 222 Сигурносни испусни и преструјни вентил тип 222 намењен је за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. На гасним станицама и рампама се монтира иза регулатора притиска (у смеру протицања гаса). Управљање пилотом, поред великог капацитета вентила сигурности, омогућава широк и прецизан спектар подешавања притиска отварања. ОПИС…