Sigurnosni ispusni ventil tip 219-MS

Сигурносни испусни вентил тип 219-МС

Сигурносни испусни вентил тип 219-МС -сигурносно испусни л преструјни вентили директни – опружни Сигурносни испусни вентил тип 219-МС је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. Основни задатак сигурносног испусног вентила је да (уколико се притисак у инсталацији повиси изнад дозвољеног) отвори седиште и тако пропусти одређену количину гаса у атмосферу. Испуштање…

Сигурносно испусни вентил тип 219 ВП

Сигурносно испусни вентил тип 219 ВП угаони и прави Сигурносно испусни вентил тип 219 ВП има задатак да (уколико се притисак у инсталацији повећа изнад дозвољеног) отвори седиште и тако пропусти одређену количину гаса у атмосферу. Испуштање гаса траје све док се притисак у инсталацији не снизи на вредност пројектованог. У нормалном (радном) стању, вентил сигурности је…

Sigurnosno ispusni ventil tip 218-UP

Сигурносно испусни вентил тип 218 УП

СИГУРНОСНО ИСПУСНИ И ПРЕСТРУЈНИ ВЕНТИЛИ ДИРЕКТНИ ОПРУЖНИ – Сигурносно испусни вентил тип 218 УП Сигурносно испусни вентил тип 218 УП има задатак да (уколико се притисак у инсталацији повећа изнад дозвољеног) отвори седиште и тако пропусти одређену количину гаса у атмосферу. Испуштање гаса траје све док се притисак у инсталацији не снизи на вредност пројектованог. У нормалном…

Сигурносно испусни вентил тип 218 УН

Сигурносно испусни вентил тип 218 УН – сигурносно испусни и преструјни вентили директни – опружни Сигурносно испусни вентил тип 218-УН је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. Основни задатак сигурносно испусног вентила је да (уколико се притисак у инсталацији повиси изнад дозвољеног) отвори седиште и тако пропусти одређену количину гаса у…

Сигурносно испусни вентил тип 217

Сигурносно испусни вентил тип 217 Сигурносно испусни вентил тип 217 је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. Првенствено се користи на резервоарима пропан-бутана, амонијака и других флуида. Поставља се на разводне главе или директно. Уградња сигурносно испусног вентила на цевовод се врши завртањем вентила на заварни комад са унутрашњим навојем.Заварни прикључак…

Сигурносно испусни вентил тип 215

СИГУРНОСНО ИСПУСНИ И ПРЕСТРУЈНИ ВЕНТИЛИ ДИРЕКТНИ – ОПРУЖНИ – Сигурносно испусни вентил тип 215 Намена: Сигурносно испусни вентил тип 215 има задатак да (уколико се притисак у инсталацији повећа изнад дозвољеног), отвори седиште и тако пропусти одређену количину гаса у атмосферу. Испуштање гаса траје све док се притисак у инсталацији не снизи на вредност пројектованог. У нормалном…

Sigurnosno prestrujni ventil tip 214-TG, Сигурносно преструјни вентил тип 214-ТГ

Сигурносно преструјни вентил тип 214 TG

Сигурносно испусни и преструјни вентили директни опружни – Сигурносно преструјни вентил тип 214-ТГ Сигурносно преструјни вентил тип 214-ТГ је намењен првенствено за заштиту система инсталације течног нафтног гаса, односно пумпних станица за претакање и пуњење аутомобила и боца ТНГ – ом, причему одржава константан притисак (∆п = 6,0 ÷ 10,0 бар). ОПИС РАДА Основни задаатак…

Мембрански вентил сигурности тип 212

Мембрански вентил сигурности тип 212 Мембрански вентил сигурности тип 212 је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. На гасним станицама и рампама се монтира иза регулатора притиска (у смеру протицања гаса). Конструктивним решењем са опругама и мембраном, постигнута је висока прецизност подешавања притиска. Уградња на гасовод, као и спајање испусне цеви…

Мембрански вентил сигурности тип 211

Мембрански вентил сигурности тип 211 Мембрански вентил сигурности тип 211 је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. На гасним станицама и рампама се монтира иза регулатора притиска (у смеру протицања гаса). Конструктивним решењем са опругама и мембраном постигнута је велика прецизност подешавања притиска. Израђује се у две величине: – тип: 211…