Ручна регулациона клапна тип 376

Ручна регулациона клапна тип 376 Ручна регулациона клапна тип 376 служи за регулацију протока на одоризаторима гаса. Такође се користи за ручну (или аутоматску) регулацију природни гас-ваздух испред горионика. У случају аутоматске регулације, погон регулационе клапне је сервомотор. Опис рада: Регулација протока се врши подешавањем положаја лептира, на следећи начин: – потребно је одвити завртањ…

Манометарски вентил трокраки тип 373

Манометарски вентил трокраки тип 373 Манометарски вентил трокраки тип 373 у комплету са одговарајућим манометром служи за несметано очитавање притиска у резервоару. Вентил омогућава постављање контролног манометра (уз претходно растерећење унутрашњости вентила). Једноставном конструкцијом је омогућено његово лако монтирање и одржавање. Израђује се у варијантама са унутрашњим и спољашњим навојем. Опис рада: Пре постављања манометра, трокраки…

Манометарски вентил растеретни тип 372

Манометарски вентил растеретни тип 372 Манометарски вентил растеретни тип 372 је намењен за заштиту манометра од сталног оптерећења, чиме се продужава његов век. Конструкција вентила је таква, да омогућава брзо и лако очитавање притиска. Опис рада: Манометарски вентил растеретни је затворен када се разводник налази у доњем положају. Померањем разводника у горњи положај отвара се…

Неповратна клапна тип 368

Неповратна клапна тип 368 Неповратна клапна тип 368 користи се за двоструку намену на постројењима где је потребно спречити утицај повратног притиска гаса и омогућити ограничавање протока. Подешавање ограничења протока може се вршити ручно на лицу места или даљинским електромоторним погоном по захтеву купца. Проток кроз клапну се регулише 20 ÷ 100%. Првенствено је намењена…

Неповратна клапна тип 363

Неповратна клапна тип 363 Неповратна клапна тип 363 се користи на постројењима и инсталацијама где је потребно спречити протицање флуида у смеру супротном од дозвољеног. Уграђује се изме|у стандардних пририубница и пропушта радни флуид у смеру стрелице (као на црежу). На регулационим и мерно-регулационим станицама поставља се низводно од регулатора притиска. Једноставан је за монтажу…

Неповратни вентил тип 351

– НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ – Неповратни вентил тип 351 Намена: Неповратни вентил тип 351 се користи на постројењима и инсталацијама где је потребно спречити протицање флуида у смеру супротном од дозвољеног. Монтажа на цевовод се врши прирубничком везом. Радни флуид (одговарајућом силом притиска) делује на печурку и сабија опругу. На тај начин се ослобађа пролаз кроз седиште вентила.…

Пнеуматски вентили тип 344-М

Пнеуматски вентил тип 344-М – Пнеуматски вентили – Пнеуматски вентил тип 344-М користи се као цевни затварач пре свега за заштиту гасних и нафтних постројења и инсталација. Управљање пнеуматским вентилом могуће је ручно и / или аутоматски. Тип пнеуматског вентила: 344-М / К изводи се тако што поред основне функције врши функцију ручног затварног вентила.…

Електропнеуматски вентил клипни тип 344

Електропнеуматски вентил клипни тип 344 – ПНЕУМАТСКИ ВЕНТИЛИ – Намена: Електропнеуматски вентил клипни тип 344 користи се као цевни затварач пре свега за заштиту гасних постројења, инсталација као и за горионике великих капацитета. Управљање електропнеуматским вентилом врши се аутоматски. Вентил се испоручује са електромагнетним вентилом 3/2 и филтерским регулатором притиска за управљачки флуид (ваздух 3 до 6 бар).…

Електропнеуматски вентил тип 331

ЕЛЕКТРОПНЕУМАТСКИ ВЕНТИЛ – МЕМБРАНСКИ Електропнеуматски вентил тип 331 Електропнеуматски вентил тип 331 користи се као цевни затварач пре свега за заштиту гасних постројења и инсталација. Управљање електропнеуматским вентилом могуће је вршити ручно и/или аутоматски. Брзину затварања као и брзину отварања могуће је подешавати независно на самом вентилу, према потребним условима. Основна намена овог вентила је…

Запорно неповратни вентил тип 325

Запорно неповратни вентил тип 325 Запорно неповратни вентил тип 325 има двојну функцију. Користи се као запорни (прекида ток флуида кроз цевовод) и као неповратни (спречава ток флуида у супротном смеру од дозвољеног смера струјања). Зато се уграђује на оним инсталацијама и постројењима где се то захтева. OPIS RADA Okretanjem točka u smeru kazaljke na…