Запорно неповратни вентил тип 325

Запорно неповратни вентил тип 325 Запорно неповратни вентил тип 325 има двојну функцију. Користи се као запорни (прекида ток флуида кроз цевовод) и као неповратни (спречава ток флуида у супротном смеру од дозвољеног смера струјања). Зато се уграђује на оним инсталацијама и постројењима где се то захтева. OPIS RADA Okretanjem točka u smeru kazaljke na…

Равни регулациони вентили тип 323

РАВНИ ЗАПОРНИ, РУЧНИ РЕГУЛАЦИОНИ, ЗАПОРНО НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛИ Равни регулациони вентили тип 323 Равни регулациони вентили тип 323 служи за регулисање тока флуида кроз цевовод. Највише се примењује на инсталацијама и постројењима где се као радни флуид користи пропан – бутан (ТНГ). ОПИС РАДА Окретањем точка у смеру казаљке на сату, вретено се помера на доле,…

Равни запорни вентил тип 321

РАВНИ ЗАПОРНИ, РУЧНИ РЕГУЛАЦИОНИ, ЗАПОРНО НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛИ Равни запорни вентил тип 321 Равни запорни вентил тип 321 служи за прекидање тока флуида кроз цевовод. Највише се примењује на инсталацијама и постројењима где се као радни флуид користи пропан-бутан (ТНГ).   ОПИС РАДА Окретањем точка у смеру казаљке на сату, вретено се помера на доле, приближавајући…