Електропнеуматски вентил тип 331

ЕЛЕКТРОПНЕУМАТСКИ ВЕНТИЛ – МЕМБРАНСКИ Електропнеуматски вентил тип 331 Електропнеуматски вентил тип 331 користи се као цевни затварач пре свега за заштиту гасних постројења и инсталација. Управљање електропнеуматским вентилом могуће је вршити ручно и/или аутоматски. Брзину затварања као и брзину отварања могуће је подешавати независно на самом вентилу, према потребним условима. Основна намена овог вентила је…