Пнеуматски вентили тип 344-М

Пнеуматски вентил тип 344-М – Пнеуматски вентили – Пнеуматски вентил тип 344-М користи се као цевни затварач пре свега за заштиту гасних и нафтних постројења и инсталација. Управљање пнеуматским вентилом могуће је ручно и / или аутоматски. Тип пнеуматског вентила: 344-М / К изводи се тако што поред основне функције врши функцију ручног затварног вентила.…

Електропнеуматски вентил клипни тип 344

Електропнеуматски вентил клипни тип 344 – ПНЕУМАТСКИ ВЕНТИЛИ – Намена: Електропнеуматски вентил клипни тип 344 користи се као цевни затварач пре свега за заштиту гасних постројења, инсталација као и за горионике великих капацитета. Управљање електропнеуматским вентилом врши се аутоматски. Вентил се испоручује са електромагнетним вентилом 3/2 и филтерским регулатором притиска за управљачки флуид (ваздух 3 до 6 бар).…