Неповратна клапна тип 368

Неповратна клапна тип 368 Неповратна клапна тип 368 користи се за двоструку намену на постројењима где је потребно спречити утицај повратног притиска гаса и омогућити ограничавање протока. Подешавање ограничења протока може се вршити ручно на лицу места или даљинским електромоторним погоном по захтеву купца. Проток кроз клапну се регулише 20 ÷ 100%. Првенствено је намењена…

Неповратна клапна тип 363

Неповратна клапна тип 363 Неповратна клапна тип 363 се користи на постројењима и инсталацијама где је потребно спречити протицање флуида у смеру супротном од дозвољеног. Уграђује се изме|у стандардних пририубница и пропушта радни флуид у смеру стрелице (као на црежу). На регулационим и мерно-регулационим станицама поставља се низводно од регулатора притиска. Једноставан је за монтажу…