Gasni Filteri Tip 419-KPG

Гасни филтери тип 419-КПГ

Гасни филтери тип 419-КПГ – фини са коалесцентним улошцима Гасни филтери су уређаји који служе за пречишћавање гаса од механичких нечистоћа и течности (влаге, уља…) ради заштите осетљивих регулационих, сигурносних и мерних уређаја, уграђених на регулационе или мерне станице. У филтеру тип 419-КПГ уграђен је један коалесцентни филтер. На најнижој тачки кућишта филтера је уграђена…

Separator kondenzata u gasu tip 418

Сепаратор кондензата у гасу тип 418

Сепаратор кондензата у гасу тип 418 – Филтери за гас Сепаратор кондензата воде и тешких угљоводоника је уређај који служи за издвајање воде и угљоводоника Ц5, Ц6 из каптажног гаса. Уграђује се после измењивача топлоте у којима се снижава температура гаса што омогућава ефикасно из-двајање воде и тешких угљоводоника. Конструкција сепаратора је изведена од перфорираних…

Филтери за гас тип 414

Филтери за гас тип 414 са финим измењеним улошцима Филтери за гас тип 414 са финим измењеним улошцима су уређаји који служе за пречишћавање гаса од механичких нечистоћа које је неопходно одстранити ради заштите осетљивих регулационих, сигурносних и мерних уређаја, уграђених на регулационе или мерне станице. Са стандардним филцаним улошком из гаса се одстрањује 98%…

Филтер за гас тип 413-В

Филтер за гас тип 413-В са трајним улошком Филтер за гас тип 413-В са трајним улошком се користи на регулационим, мерно-регулационим станицама као и другим инсталацијама, за заштиту осетљивих уређаја од нечистоћа које долазе са радним флуидом. У кућишту филтера се налази трајни уложак од жичаног плетива одговарајуће густине. Опис рада Филтер за гас је…

Филтер за гас тип 413, Filter za gas tip 413, Газовый фильтр тип 413

Филтер за гас тип 413

Филтер за гас тип 413 са трајним улошком Филтер за гас тип 413 са трајним улошком се користи на регулационим, мерно-регулационим станицама (као и другим инсталацијама), за заштиту осетљивих уређаја од нечистоћа које које долазе са радним флуидом. У кућишту филтера се налази трајни уложак од жичаног плетива одговарајуће густине. Опис рада Филтер за гас…

Хватач нечистоће тип 411

Хватач нечистоће тип 411 Хватач нечистоће тип 411 се користи на регулационим и мерно-регулационим станицама (као и другим инсталацијама) за заштиту осетљивих уређаја од нечистоћа које долазе са радним флуидом. Примењује се на оним местима где је довољно да се из цевовода одстране само веће нечистоће, а користи се и као филтер на резервним линијама…