Пригушивач буке тип 450

Пригушивач буке тип 450 Пригушивач буке тип 450 се користи за смањење буке на редукционим линијама гасних инсталација. Бука у гасним инсталацијама настаје првенствено повећањем брзине струјања гаса услед редукције притиска у регулаторима. Интензитет буке креће се у шроком спектру фреквенција, при чему се максимуми фреквенција крећу у опсегу од 1 до 8 кХз. Стандардно…