Изолациона прирубница тип 514

Изолациона прирубница тип 514 Изолациона прирубница тип 514 служи да електрично (галвански) одвоји наџемни и поџемни део челичног цевовода, у циљу спречавања премошћења атмосферских пражњења (преко металних зидова цеви), настанка пожара или експлозије гаса. Уграђују се у цевовод наџемно, у хоризонталном или вертикалном положају.   УГРАДЊА При уградњи на цевовод, поставља се комплетна прирубница, тако…

Изолациони комади тип 511

Изолациони комади тип 511 Изолациони комади тип 511 и тип: 512 служе да електрично (галвански) одвоје наџемни и поџемни део челичног цевовода, у циљу спречавања премошчења атмосферских праћњења (преко металних зидова цеви), настанка пожара или експлозије гаса. Уграђују се у цевовод поџемно или наџемно, у хоризонталном или верикалном положају. ОПИС РАДА Елементи изолационих комада се…