Двоињекторски вентури мешач тип 751

Двоињекторски вентури мешач тип 751 Двоињекторски вентури мешач тип 751 користи се за добијање смеше парне фаз течног нафтног гаса (ТНГ) и ваздуха чије су карактеристике (Вобе индеџ)истоветне карактеристикима природног гаса, па се прелазак са једног на друго гориво одвија без поремећаја и без потребе за додатним подешавањем радног уређаја (горионици, котлови итд.) Оваква смеша…