Термостат тип 821

Термостат тип 821 Термостат тип 821 је противексплозивни заштићени уређај намењен за рад у експлозивној атмосфери гасова. Термостат регулише температуру грејног медијума за пренос топлоте у електричним испаривачима, правовременим укључивањем и искључивањем електричног грејача и то посредно дајуђи сигнал на релеј. Тако|е управља електромагнетним вентилима у електричним испаривачима , тако што вентил држи отвореним (под…

Električni grejači tip 811 i 812

Електрични грејачи тип 811-812

Електрични грејачи тип 811 и 812 – Еx изведба Електрични грејачи тип 811 и 812 су противексплозивни заштићени уређај намењен за рад у експлозивним атмосферама гасова. Грејачи претварају електричну енергију у топлотну енергију. Као претварачи енергије, грејачи имају 100% искоришћености, зато што се сва утрошена електрична енергија претвара у топлоту. Гејачи су израђени тако да…