Термостат тип 821

Термостат тип 821 Термостат тип 821 је противексплозивни заштићени уређај намењен за рад у експлозивној атмосфери гасова. Термостат регулише температуру грејног медијума за пренос топлоте у електричним испаривачима, правовременим укључивањем и искључивањем електричног грејача и то посредно дајуђи сигнал на релеј. Тако|е управља електромагнетним вентилима у електричним испаривачима , тако што вентил држи отвореним (под…