Διεύθυνση:

Kralja Petra I b.b., 22320 Inđija – Srbija

Τηλέφωνο:
E-mail:
Ιστοσελίδα:
Πλήρες όνομα εταιρίας

Εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού αερίου, μηχανικής και εμπορίου «GasTeh» ΕΠΕ, Inđija

Αριθμός μητρώου:

08755671

ΑΦΜ:

100698931

Εγγεγραμμένο και καταβεβλημένο κεφαλαίο

128.179.771,97 RSD

Τραπεζικοί λογαριασμοί:
265-2010310006066-96 Raiffeisen banka A.D.- Beograd;

285-1001000000817-90 Sberbank Srbija A.D.- Beograd;

160-110866-91; Banca Intesa A.D.- Beograd

Επικοινωνία

Αντιπροσωπία στην Ελλάδα
natasa.zapris@gasteh.com
Κ.6995511823

Lokacija