Μέσα στην GAS TEH έχουμε και το εργαστήριο, την ανεξάρτητη μονάδα στο Τμήμα ποιότητας με ειδικές άδειες και έργα και με την δικιά τους την διεύθυνση, η οποία είναι μέλος της διεύθυνσης της εταιρίας. Για τις δουλειές στις δοκιμές έχουμε επιλέξει το προσωπικό με πολυετή εμπειρία (άνω των 10 ετών)

Με βάση την εμπειρία και την αφοσίωσή μας έχουμε αποδείξει την ικανότητα του εργαστηρίου και έτσι μας δόθηκε Απόφαση σχετικά με την εργαστηριακή πιστοποίηση της τεχνολογίας φυσικού αερίου (η πρώτη απόφαση καθορίζεται από την 29/09/2004) από ATS (τότε JUAT-α).

PDF IKONA Απόφαση σχετικά με την εργαστηριακή πιστοποίηση

PDF IKONA Σκοπός της πιστοποίησης

PDF IKONA ΑΠΡ

Οι εργαστηριακές δοκιμές πραγματοποιούνται κυρίως σε τελικά προϊόντα και κτίρια της GasTeh και σε προϊόντα άλλων κατασκευαστών που καλύπτονται από τακτική συντήρηση και περιοδικούς ελέγχους που διεξάγονται από την GasTeh στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών.

Η δοκιμή εκτελείται σε σύγχρονο εξοπλισμό δοκιμών και τα αποτελέσματα των δοκιμών που εμφανίζονται αποθηκεύονται στον υπολογιστή με τη μορφή διαγραμμάτων και αναφορών.

Αφού ολοκληρωθεί η δοκιμή, εκδίδεται έκθεση δοκιμής για κάθε προϊόν που αποτέλεσε αντικείμενο δοκιμών