Με πάνω από 500 έργα πού έχουμε εκτελέσει στα πρώτα πέντε χρόνια, η GAS TEH είναι ο ηγέτης στον τομέα μελέτης θερμοτεχνικών, θερμοενεργειακών και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

Το τμήμα σχεδιασμού της GAS TEH διαθέτει υψηλού μορφωτικού επιπέδου προσωπικό (σχεδιαστές) στον τομέα της μηχανικής και ηλεκτροτεχνίας, οι οποίοι εκτελούν τις δραστηριότητές τους σε ένα σύγχρονο, καλά εξοπλισμένο χώρο.

Εκτέλεση μηχανικών, πολιτιστικών και ηλεκτρολογικών έργων:
  • Γενική μελέτη
  • Πρόταση λύσης
  • Μελέτη λύσης
  • Μελέτη για την άδεια του έργου
  • Σχεδιασμός εκτέλεσης
  • Τελικός σχεδιασμός
gasteh inzenjeri