Παραγωγή εξοπλισμού αερίου εξοπλισμού
``GAS TEH ΕΠΕ`` – ηγέτης στην τεχνολογία για την χρήση φυσικού και υγροποιημένου φυσικού αερίου στην περιοχή

Το πρόγραμμα παραγωγής, τα προïόντα και οι υπηρεσίες της GAS TEH κατοπτρίζουν την υψηλή τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και την παραγωγή του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου (προπάνιο – βουτάνιο), συμπιεσμένου φυσικού αερίου, μικτού αερίου όπως και των άλλων φυσικών αερίων.

Παραγωγή εξοπλισμού
Η ποιότητα και η αξιοπιστία των προïόντων

Η ποιότητα και η αξιοπιστία των προïόντων εξασφαλίζεται με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας στης μελέτες, παραγωγή, ελέγχου και δοκιμές,
έτσι ώστε το ευρύ φάσμα των προϊόντων να ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήρια εγχώριων και ξένων προτύπων. Εκτός την παραγωγή εξοπλισμού φυσικού αερίου, GAS TEH αποδείχθηκε στα έργα μηχανικής (μελέτες, εργολαβίες, συντήρηση κτλπ.)