Προïόντα
Ρυθμιστές πίεσης άμεσης δράσης και με πιλότο.
Ασφαλιστικές βάνες εξαέρωσης και υπερβολικής ροής
Ασφαλιστικές βάνες διακοπής
Ατμοφράκτες και ρυθμιστικές βάνες φυσικού αερίου
Ανεπίστροφες βαλβίδες και κλαπέ
Βαλβίδα πολλαπλής κεφαλής
Μονωτικές φλάντζες και συνδέσεις
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίου
Εξοπλισμός μέτρησης και ένδειξής
Βιομηχανικοί καυστήρες και φούρνοι
Συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG)
Σταθμοί μέτρησης και ρύθμισης για το CNG
-μονής γραμμής
-πολλαπλών γραμμών
Πλατφόρμα μεταφοράς CNG
Δραστηριότητες
Proizvodnja gasne opreme, gasne stanice, gasni regulatori
Παραγωγή

Με τα χρόνια, ανεβάσαμε τις παραγωγικές μας δυνατότητες.

Регуляторы давления газа
Μελέτες και τεχνικά σχέδια

GAS TEH τμήμα μελέτης, με το “κλειδί στο χέρι”, προσφέρει και εκτελεί όλα τα είδη θερμοτεχνικών, θερμoηλεκτρικών και έργων φυσικού αερίου όπως και τα δίκτυα.

Регуляторы давления газа
Διαπιστευμένο εργαστήριο

Στην GAS TEH λειτουργεί κα το εργαστήριο σαν ξεχωριστή μονάδα.

Συντήρηση 24/7
GAS TEH προσφέρει κα την υπηρεσία συντήρησης του εξοπλισμού που παράγει, όπως και των άλλων παραγωγών, εκκίνησης, τακτικό ετήσιο και περιοδικό έλεγχο και έλεγχο εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

Καλέστε μας, και σύγχρονα εξοπλισμένες ομάδες σε συντομότερο δυνατό χρόνο θα φτάσουν σε κάθε σημείο της περιοχής.

Κοινωνική ευθύνη
Регуляторы давления газа

GAS TEH διατηρεί πολλά πιστοποιητικά, και δίνει μέγιστη προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ετήσια οικονομική έκθεση
2013
2014
2015
2016