icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Regulator pritiska tip 128-P - Regulatori pritiska direktnog dejstva Regulator pritiska tip 128-P predstavlja regulator direktnog dejstva koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p1) u okviru regulacione grupe (RG) nezavisno od promene ulaznog pritiska (p2) i protoka. U komoru gasne opruge