Manometarski ventil trokraki tip 373

– ARMATURA KONTROLNIH UREĐAJA I OSTALA ZAPORNA ARMATURA – Manometarski ventil trokraki tip 373 Manometarski ventil trokraki tip 373 u kompletu sa odgovarajućim manometrom služi za nesmetano očitavanje pritiska u rezervoaru. Ventil omogućava postavljanje kontrolnog manometra (uz prethodno rasterećenje unutrašnjosti ventila). Jednostavnom konstrukcijom je omogućeno njegovo lako montiranje i održavanje. Izrađuje se u varijantama sa…

Manometarski ventil rasteretni tip 372

Manometarski ventil rasteretni tip 372 Napomena: Manometarski ventil rasteretni tip 372 je namenjen za zaštitu manometra od stalnog opterećenja, čime se produžava njegov vek. Konstrukcija ventila je takva, da omogućava brzo i lako očitavanje pritiska.   Opis rada: Manometarski ventil rasteretni je zatvoren kada se razvodnik nalazi u donjem položaju. Pomeranjem razvodnika u gornji položaj otvara…

Nepovratna klapna tip 368

– KOMBINOVANA NEPOVRATNO REGULACIONA KLAPNA OGRANIČAVAČ PROTOKA – Nepovratna klapna tip 368 Nepovratna klapna tip 368 koristi se za dvostruku namenu na postrojenjima gde je potrebno sprečiti uticaj povratnog pritiska gasa i omogućiti ograničavanje protoka. Podešavanje ograničenja protoka može se vršiti ručno na licu mesta ili daljinskim elektromotornim pogonom po zahtevu kupca. Protok kroz klapnu…

Nepovratna klapna tip 363

– NEPOVRATNA KLAPNA – Nepovratna klapna tip 363 Napomena: Nepovratna klapna tip 363 se koristi na postrojenjima i instalacijama gde je potrebno sprečiti proticanje fluida u smeru suprotnom od dozvoljenog. Ugrađuje se između standardnih pririubnica i propušta radni fluid u smeru strelice (kao na crežu). Na regulacionim i merno-regulacionim stanicama postavlja se nizvodno od regulatora…

Nepovratni ventil tip 351

Nepovratni ventil tip 351 Namena: Nepovratni ventil tip 351 se koristi na postrojenjima i instalacijama gde je potrebno sprečiti proticanje fluida u smeru suprotnom od dozvoljenog. Montaža na cevovod se vrši prirubničkom vezom. Radni fluid (odgovarajućom silom pritiska) deluje na pečurku i sabija oprugu. Na taj način se oslobađa prolaz kroz sedište ventila. Dimenzionisanje opruge se vrši…

Elektropneumatski ventil klipni tip 344-M

Elektropneumatski ventil klipni tip 344-M – PNEUMATSKI VENTIL – Elektropneumatski ventil klipni tip 344-M koristi se kao cevni zatvarač pre svega za zaštitu gasnih i naftnih postrojenja i instalacija. Upravljanje je moguće vršiti ručno i/ili automatski. Ventil tip: 344-M/K izvodi se tako da pored osnovne funkcije obavlja funkciju ručnog zapornog ventila. Isporučuje sa sa elektromagnetnim ventilom u…

Elektropneumatski ventil klipni tip 344

Elektropneumatski ventil klipni tip 344 – PNEUMATSKI VENTILI – Namena: Elektropneumatski ventil klipni tip 344 koristi se kao cevni zatvarač pre svega za zaštitu gasnih postrojenja, instalacija kao i za gorionike velikih kapaciteta. Upravljanje elektropneumatskim ventilom vrši se automatski. Ventil se isporučuje sa elektromagnetnim ventilom 3/2 i filterskim regulatorom pritiska za upravljački fluid (vazduh 3 do 6 bar).…

Elektropneumatski ventil tip 331

Elektropneumatski ventilmembranski Elektropneumatski ventil tip 331 Elektropneumatski ventil tip 331 koristi se kao cevni zatvarač pre svega za zaštitu gasnih postrojenja i instalacija. Upravljanje elektropneumatskim ventilom moguće je vršiti ručno i/ili automatski. Brzinu zatvaranja kao i brzinu otvaranja moguće je podešavati nezavisno na samom ventilu, prema potrebnim uslovima. Osnovna namena ovog ventila je zaštita velikih…

Zaporno nepovratni ventil tip 325

RAVNI ZAPORNI, RUČNI REGULACIONI, ZAPORNO-REGULACIONI VENTILI Zaporno nepovratni ventil tip 325 Zaporno nepovratni (kombinovani) ventil tip 325 ima dvojnu funkciju. Koristi se kao zaporni (prekida tok fluida kroz cevovod) i kao nepovratni (sprečava tok fluida u suprotnom smeru od dozvoljenog smera strujanja). Zato se ugrađuje na onim instalacijama i postrojenjima gde se to zahteva. Okretanjem…

Ravni regulacioni ventili tip 323

RAVNI ZAPORNI, RUČNI REGULACIONI, ZAPORNO NEPOVRATNI VENTILI Ravni regulacioni ventili tip 323 Ravni regulacioni ventili tip 323 služi za regulisanje toka fluida kroz cevovod. Najviše se primenjuje na instalacijama i postrojenjima gde se kao radni fluid koristi propan – butan (TNG). Okretanjem točka u smeru kazaljke na satu, vreteno se pomera na dole, pribli`avaju}i zatvarač ka…