Regulatori pritiska tip 149

REGULATORI PRITISKA SA PILOTOM ZA VISOKE PRITISKE Regulatori pritiska tip 149 bez i sa blokadnim mehanizmom Regulatori pritiska tip 149 bez i sa blokadnim mehanizmom predstavlja regulator indirektnog dejstva (u svom sastavu ima pilot za visoke pritiske) i kao takav obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska…

Gas pressure regulators 146-AX is pilot operated gas pressure regulator for high pressure, which ensure a constant downstream pressure

Aksijalni regulator pritiska tip 146-AX

Aksijalni regulator pritiska tip 146-AX – regulatori pritiska sa pilotom, za visoke pritiske Aksijalni regulator pritiska tip 146-AX je regulator indirektnog dejstva (u svom sastavu ima pilot za srednje i visoke pritiske) i kao takav obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska i protoka. Koristi se za…

Regulator pritiska tip 143

Regulator pritiska tip 143

Regulator pritiska tip 143 – Regulatori pritiska bez i sa blokadnim mehanizmom Regulator pritiska tip 143 predstavlja regulator indirektnog dejstva (u svom sastavu ima pilot za visoke pritiske) i kao takav obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1) i protoka. Preko impulsnog voda V dovodi…

Regulator pritiska tip 139 BV

Regulatori pritiska (monitor regulacija) – Regulator pritiska tip 139 BV bez i sa blokadnim ventilom Regulator pritiska tip 139 BV bez i sa blokadnim ventilom predstavlja regulator indirektnog dejstva (u svom sastavu ima pilot za niske i srednje pritiske) i kao takav obezbe|uje konstantnu vrednost izlaznog pritiska ( p2 ) u okviru regulacione grupe ( RG), nezavisno od…

Regulatori pritiska sa pilotom tip 139 BV,

Regulatori pritiska sa pilotom tip 139 BV

Regulatori pritiska bez i sa blokadnim ventilom – Regulatori pritiska sa pilotom za niske-srednje pritiske tip 139-BV Regulatori pritiska sa pilotom za niske-srednje pritiske tip 139-BV predstavlja regulator indirektnog dejstva (u svom sastavu ima pilot za niske i srednje pritiske) i kao takav obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog…

Regulatori pritiska tip 137 BV sa pilotom

Regulatori pritiska tip 137 BV sa pilotom

Regulatori pritiska bez i sa blokadnim ventilom – Regulatori pritiska tip 137 BV sa pilotom za niske-srednje pritiske tip Regulatori pritiska tip 137 BV sa pilotom za niske-srednje pritiska predstavlja regulator indirektnog dejstva (u svom sastavu ima pilot za niske i srednje pritiske) i kao takav obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe…

Aksijalni regulator pritiska tip 135-AX

Aksijalni regulator pritiska tip 135-AX – Regulatori pritiska sa pilotom za niske i srednje pritiske Aksijalni regulator pritiska tip 135-AX je regulator indirektnog dejstva (u svom sastavu ima pilot za niske i srednje pritiske) i kao takav obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1) i…

Regulatori pritiska tip 135

Regulatori pritiska tip 135 sa pilotom za niske i srednje pritiske

REGULATORI PRITISKA BEZ I SA BLOKADNIM VENTILOM – Regulatori pritiska tip 135 sa pilotom za niske i srednje pritiske Regulatori pritiska sa pilotom tip 135 za niske i srednje pritiske predstavlja regulator indirektnog dejstva (u svom sastavu ima pilot za niske i srednje pritiske) i kao takav obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p ) u okviru…

Регулатор притиска тип 131

Regulator pritiska tip 131

Regulatori pritiska za niske i srednje pritiske bez i sa blokadnim ventilom – Regulator pritiska tip 131 Regulator pritiska tip 131 predstavlja regulator indirektnog dejstva (u svom sastavu ima pilot za niske i srednje pritiske) i kao takav obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1)…