Mali i pilot regulatori, Регулятор Высокого Давления газа

Mali i pilot regulatori visokog pritiska gasa tip 114

Mali i pilot regulatori visokog pritiska gasa tip 114 Mali i pilot regulatori visokog pritiska gasa tip 114 predstavlja regulator visokog pritiska koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p1) u okviru regulacione 2 grupe (RG) nezavisno od promene ulaznog pritiska (p2) i protoka. Preko impulsnog voda dovodi se gas 1 pritiska (p2) do priključka na regulatoru i na taj način…