Regulator pritiska tip 128-P

Regulator pritiska tip 128-P

Regulator pritiska tip 128-P – Regulatori pritiska direktnog dejstva Regulator pritiska tip 128-P predstavlja regulator direktnog dejstva koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p1) u okviru regulacione grupe (RG) nezavisno od promene ulaznog pritiska (p2) i protoka. U komoru gasne opruge ovog regulatora, integrisan je ventil sigurnosti. Regulator je predviđen za visoke pritiske do 150…

Regulatori pritiska tip 128,

Regulatori pritiska tip 128 direktnog dejstva

Regulator visokog pritiska gasa sa gasnom opremom Regulatori pritiska tip 128 direktnog dejstva Regulatori pritiska tip 128 direktnog dejstva predstavlja regulator direktnog dejstva koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2 ) u okviru regulacione grupe (RG) nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1 ) i protoka. U komoru gasne opruge ovog regulatora, integrisan je ventil sigurnosti.…

Регулатори ниског притиска тип 127 БВ, Regulatori niskog pritiska tip 127, Регулятор низкого давления тип 127

Regulatori niskog pritiska tip 127 BV

Regulatori niskog pritiska tip 127 BV sa blokadnim ventilom Regulatori niskog pritiska tip 127 BV sa blokadnim ventilom predstavlja regulator direktnog dejstva koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1) i protoka. Preko impulsnog voda (V1) dovodi se gas (pritiska p2) do priključka na regulatoru…

Aksijalni regulator izlaznog pritiska tip 126-junior

Aksijalni regulator izlaznog pritiska tip 126-junior

Aksijalni regulator izlaznog pritiska tip 126-junior – Regulatori pritiska direktnog dejstva Aksijalni regulator izlaznog pritiska tip 126-junior predstavlja regulator direktnog dejstva koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG) neza-visno od promene ulaznog pritiska (p1) i protoka. Regulator je predviđen i za visoke pritiske do 100 bar i do 250 bar…

Aksijalni regulator izlaznog pritiska tip 126-AX

Aksijalni regulator izlaznog pritiska tip 126-AX – Regulator pritiska direktnog dejstva Aksijalni regulator izlaznog pritiska tip 126-AX, predstavlja regulator koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1) i protoka. Koristi se za regulaciju pritiska u instalacijama prirodnog gasa, propan butana, vazduha, azota i ostalih tehničkih…

Regulatori visokog pritiska tip 125, Регулатори високог притиска тип 125, Регулятор высокого давления тип 125

Regulatori visokog pritiska tip 125

Regulatori visokog pritiska tip 125 bez i sa blokadnim ventilom Regulatori visokog pritiska tip 125 bez i sa blokadnim ventilom predstavlja regulator direktnog dejstva koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1) i protoka. Preko impulsnog voda (V1) dovodi se gas (pritiska p2) do priključka…

Regulatori pritiska tip 124 BV, Регулятор низкого давления тип 124, Регулатори притиска тип 124 БВ

Regulatori pritiska tip 124 BV direktnog dejstva

Regulatori pritiska tip 124 BV direktnog dejstva bez i sa blokadnim ventilom Regulatori pritiska tip 124 BV direktnog dejstva bez i sa blokadnim ventilom predstavlja regulator direktnog dejstva koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1) i protoka. Ovaj regulator u sebi sadrŽi oduŠni ventil…

Регулатор притиска тип 123, Регулятор низкого давления, Regulator pritiska

Regulator pritiska tip 123 BV

Regulator pritiska direktnog dejstva tip 123-BV Regulator pritiska tip 123-BV predstavlja regulator direktnog dejstva koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2 ) u okviru regulacione grupe (RG). Nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1) i protoka. Ovaj regulator pritiska u sebi sadrži odušni ventil koji pri naglom porastu pritiska čuva membranu od pucanja i vrši trenutno…

Regulatori pritiska direktnog dejstva sa blokadnim ventilom, Регулятор Низкого Давления

Regulatori pritiska direktnog dejstva tip 122 BV

Regulatori pritiska direktnog dejstva sa blokadnim ventilom tip 122-BV Regulatori pritiska direktnog dejstva sa blokadnim ventilom tip 122-BV predstavlja regulator direktnog dejstva koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p ) u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska (p ) i protoka. Ovaj regulator u sebi sadrži odušni ventil koji pri naglom porastu pritiska…

Low gas pressure regulator type 121

Regulatori niskog pritiska tip 121

Regulatori niskog pritiska tip 121 bez i sa blokadnim ventilom Regulatori niskog pritiska tip 121 bez i sa blokadnim ventilom predstavlja regulator direktnog dejstva koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1) i protoka. Ovaj regulator u sebi sadrži odušni ventil koji pri naglom porastu…