Regulatori pritiska tip 149

REGULATORI PRITISKA SA PILOTOM ZA VISOKE PRITISKE Regulatori pritiska tip 149 bez i sa blokadnim mehanizmom Regulatori pritiska tip 149 bez i sa blokadnim mehanizmom predstavlja regulator indirektnog dejstva (u svom sastavu ima pilot za visoke pritiske) i kao takav obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska…

Gas pressure regulators 146-AX is pilot operated gas pressure regulator for high pressure, which ensure a constant downstream pressure

Aksijalni regulator pritiska tip 146-AX

Aksijalni regulator pritiska tip 146-AX – regulatori pritiska sa pilotom, za visoke pritiske Aksijalni regulator pritiska tip 146-AX je regulator indirektnog dejstva (u svom sastavu ima pilot za srednje i visoke pritiske) i kao takav obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska i protoka. Koristi se za…

Regulator pritiska tip 143

Regulator pritiska tip 143

Regulator pritiska tip 143 – Regulatori pritiska bez i sa blokadnim mehanizmom Regulator pritiska tip 143 predstavlja regulator indirektnog dejstva (u svom sastavu ima pilot za visoke pritiske) i kao takav obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1) i protoka. Preko impulsnog voda V dovodi…