Termostat tip 821

Termostat tip 821 Termostat tip 821 je protiveksplozivni zaštićeni uređaj namenjen za rad u eksplozivnoj atmosferi gasova. Termostat reguliše temperaturu grejnog medijuma za prenos toplote u električnim isparivačima, pravovremenim uključivanjem i isključivanjem električnog grejača i to posredno dajuđi signal na relej. Tako|e upravlja elektromagnetnim ventilima u električnim isparivačima , tako što ventil drži otvorenim (pod…

Električni grejači tip 811 i 812

Električni grejači tip 811 i 812

Električni grejači tip 811 i 812 – Ex izvedba Električni grejači tip 811 i 812 su protiveksplozivni zaštićeni uređaj namenjen za rad u eksplozivnim atmosferama gasova. Grejači pretvaraju električnu energiju u toplotnu energiju. Kao pretvarači energije, grejači imaju 100% iskorišćenosti, zato što se sva utrošena električna energija pretvara u toplotu. Gejači su izrađeni tako da…

Dvoinjektorski venturi mešač tip 751

Dvoinjektorski venturi mešač tip 751 Dvoinjektorski venturi mešač tip 751 koristi se za dobijanje smeše parne faze tečnog naftnog gasa (TNG) i vazduha čije su karakteristike (Vobe index) istovetne karakteristikima prirodnog gasa, pa se prelazak sa jednog na drugo gorivo odvija bez poremećaja i bez potrebe za dodatnim podešavanjem radnog uređaja (gorionici, kotlovi itd.). Ovakva smeša…

Датчики уровня тип 624, Индикатори нивоа тип 624

Indikatori nivoa tip 624 sa magnetnim prenosom

Indikatori nivoa tip 624 sa magnetnim prenosom Indikatori nivoa tip 624 sa magnetnim prenosom se koriste za ugradnju na skladišne cilindrične rezervoare tečnog naftnog gasa (ili drugih tečnih fluida) iz razloga indikacije nivoa fluida u njima. Ugrađuje se u nadzemne i podzemne rezervoare na istovetan način. Temperaturno područje rada je (-20 ÷ +50) ˚C. Opis…

Rotacioni merač nivoa tečnosti tip 621

Rotacioni merač nivoa tečnosti tip 621 za rezervoare i autocisterne   Rotacioni merač nivoa tečnosti tip 621 za rezervoare i autocisterne se koristi za ugradnju na horizontalne stabilne (nadzemne) rezervoare i autocisterne, a služi za merenje nivoa tečnosti (najčešće propan-butana) u njima. Opremljen je mernom skalom za očitavanje nivoa tečne faze (0÷100%).   Opis rada…

Indikator protoka tečnosti tip 611

Indikator protoka tečnosti tip 611 Namena: Indikator protoka tečnosti tip 611 se koristi na postrojenjima i instalacijama propan-butana, nafte i drugih tečnosti, gde je potrebno vizuelno ustanoviti da li (tečnost) protiče kroz cevovod. Montira se na cevovod prirubničkom vezomu horizontalnom položaju   Opis rada Prilikom proticanja tečnosti kućište indikatora, ona nailazi na pregradu. Tečnost savlađuje…

Izolaciona prirubnica tip 514

Izolaciona prirubnica tip 514 Namena: Izolaciona prirubnica tip 514 služi da električno (galvanski) odvoji nadzemni i podzemni deo čeličnog cevovoda, u cilju sprečavanja premošćenja atmosferskih pražnjenja (preko metalnih zidova cevi), nastanka požara ili eksplozije gasa. Ugrađuju se u cevovod nadzemno, u horizontalnom ili vertikalnom položaju.   UGRADNJA Pri ugradnji na cevovod, postavlja se kompletna prirubnica,…