Prekretni uređaji za ventile sigurnosti tip 244

Prekretni uređaji za ventile sigurnosti tip 244 Prekretni uređaji za ventile sigurnosti tip 244 kosriste se na svim rezervoarima, cisternama, instalacijama za propan-butan i druge tehničke gasove kao i naftnim postrojenjima, obavezna je upotreba prekretnih uređja (razvodnih glava). Montira se na postrojenje prirubničkom vezom . Osnovna funkcija prekretnog uređaja je da se u svakom momentu…

Prekretni uređaj za dva ventila sigurnosti tip 242

PREKRETNI UREĐAJI ZA VENTILE SIGURNOSTI(RAZVODNE GLAVE) Prekretni uređaj za dva ventila sigurnosti tip 242 Prekretni uređaj za dva ventila sigurnosti tip 242 na svim rezervoarima, cisternama, instalacijama za propan-butan i druge tehničke gasove, kao i naftnim postrojenjima gde je propisana ugradnja dva ventila sigurnosti, obavezna je upotreba prekretnih uređja (razvodnih glava). Uređaj za dva ventila sigurnosti omogućavaju ugradnju dva…

Sigurnosno prekidni ventili tip 238-S, 238-N i 238-P

Sigurnosno prekidni ventili tip 238-S, 238-N i 238-P – Protivlomni ventili- Namena: Sigurnosno prekidni ventili tip 238-S-S, tip: 238-N i tip: 238-P se koriste na cevnim instalacijama i postrojenjima, za ugradnju na posude pod pritiskom, radi sprečavanja isticanja fluida usled prekomernog protoka. Nazivaju se i ventili za ograničavanje prekomernog protoka. Najviše se koriste na instalacijama…

Sigurnosno prekidni ventil tip 236 i 236-K

Sigurnosno prekidni ventil tip 236 i 236-K Blokadni ventili gasa za zaštitu sistema grejanja gasa i nafte Sigurnosno prekidni ventil tip 236 i 236-K su namenjeni za zaštitu zatvorenih sistema grejanja prirodnog gasa, nafte i ostalih energetskih i tehničkih fluida, koji su pod višim pritiskom u odnosu na pritisak u instalaciji grejnog fluida. Ventili automatski zatvaraju…

Sigurnosno prekidni ventili tip 235-BV

Sigurnosno prekidni ventili tip 235 – BV Sigurnosno prekidni ventili tip 235-BV predstavlja blokadni ventil koji je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija na postrojenjima komprimovanog prirodnog gasa (CNG). Aktivira se u slučaju porasta i sniženja izlaznog pritiska u odnosu na graničnu vrednost. Tada blokira dalji tok gasa, a iz razloga sigurnosti može se…

Sigurnosno prekidni ventili tip 234, Сигурносно блокадни вентил тип 234, Предохранительный запорный клапан тип 234-BV

Sigurnosno prekidni ventili tip 234 BV

Sigurnosno prekidni ventili tip 234 BV -Blokadni ventil za visoki pritisak-   Sigurnosno prekidni ventili tip 234 BV je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog i preniskog pritiska. Na instalaciju se ugrađuje ispred regulatora pritiska. Aktivira se u slučaju porasta (ili sniženja) izlaznog pritiska u odnosu na graničnu vrednost. Tada blokira dalji…

Blokadni ventil pritisak tip 232 BV

Sigurnosno prekidni ventili tip 232 BV Blokadni ventil za niski – srednji pritisak Sigurnosno prekidni ventili tip 232 BV je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog i preniskog pritiska. Na instalaciju se ugrađuje ispred regulatora pritiska. Aktivira se u slučaju porasta (ili sniženja) ulaznog pritiska u odnosu na graničnu vrednost. Tada blokira…

Sigurnosno prekidni ventili tip 231 bv

Blokadni ventil za niski pritisak – Sigurnosno prekidni ventili tip 231-BV Sigurnosno prekidni ventili tip 231-BV blokadni je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog ili preniskog pritiska. Na instalaciju se ugrađuje ispred regulatora pritiska. Aktivira se u slučaju sniženja ulaznog pritiska u odnosu na graničnu vrednost. Tada blokira dalji tok gasa, a iz…

Sigurnosno-ispusni-i-prestrujni-ventil-tip-226

Sigurnosno ispusni i prestrujni ventil tip 226

Sigurnosno ispusni i prestrujni ventil tip 226 Sigurnosno ispusni i prestrujni ventil tip 226 namenjen je za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog pritiska. Upravljanje pilotom, pored velikog kapaciteta ventila sigurnosti, omogućava širok i precizan spektar podešavanja pritiska otvaranja. Ugrađuje se u vertikalnom i horizontalnom položaju. OPIS RADA Osnovni zadatak sigurnosnog ispusnog ventila je…

Sigurnosno ispusni i prestrujni ventil tip 222

Sigurnosno ispusni i prestrujni ventil tip 222 Namena: Sigurnosno ispusni i prestrujni ventil tip 222 namenjen je za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog pritiska. Na gasnim stanicama i rampama se montira iza regulatora pritiska (u smeru proticanja gasa). Upravljanje pilotom, pored velikog kapaciteta ventila sigurnosti, omogućava širok i precizan spektar podešavanja pritiska otvaranja.…