Sigurnosni ispusni ventil tip 219-MS

Sigurnosni ispusni ventil tip 219-MS

Sigurnosni ispusni ventil tip 219-MS -sigurnosno ispusni l prestrujni ventili direktni – opružni Sigurnosni ispusni ventil tip 219-MS je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog pritiska. Osnovni zadatak sigurnosnog ispusnog ventila je da (ukoliko se pritisak u instalaciji povisi iznad dozvoljenog) otvori sedište i tako propusti određenu količinu gasa u atmosferu. Ispuštanje…

Sigurnosno ispusni ventil tip 219 VP

Sigurnosno ispusni ventil tip 219 VP ugaoni – pravi Namena: Sigurnosno ispusni ventil tip 219 VP ugaoni – pravi ima zadatak da (ukoliko se pritisak u instalaciji poveća iznad dozvoljenog) otvori sedište i tako propusti određenu količinu gasa u atmosferu. Ispuštanje gasa traje sve dok se pritisak u instalaciji ne snizi na vrednost projektovanog. U normalnom (radnom) stanju,…

Sigurnosno Ispusni Ventil Tip 219-B-VP

Sigurnosno ispusni ventil tip 219-B-VP

Sigurnosno ispusni ventil tip 219-B-VP – sigurnosno ispusni l prestrujni ventili direktni – opružni Sigurnosno ispusni ventil tip 219-B-VP je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog pritiska. Aktivira se u slučaju porasta izlaznog pritiska u odnosu na graničnu vrednost. Ventil sigurnosti je balansiran što omogućava sprečavanje opruge ventila da direktno svojom silom…

Sigurnosno ispusni ventil tip 218-UP

Sigurnosno ispusni ventil tip 218 UP

Sigurnosno ispusni ventil tip 218 UP – Sigurnosno ispusni i prestrujni ventili direktni opružni Sigurnosno ispusni ventil tip 218 UP ima zadatak da (ukoliko se pritisak u instalaciji poveća iznad dozvoljenog) otvori sedište i tako propusti određenu količinu gasa u atmosferu. Ispuštanje gasa traje sve dok se pritisak u instalaciji ne snizi na vrednost projektovanog. U…

Sigurnosno ispusni ventil tip 218 UN

Sigurnosno ispusni ventil tip 218 UN – sigurnosno ispusni i prestrujni ventili direktni – opružni Sigurnosno ispusni ventil tip 218-UN je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog pritiska. Osnovni zadatak sigurnosno ispusnog ventila je da (ukoliko se pritisak u instalaciji povisi iznad dozvoljenog) otvori sedište i tako propusti određenu količinu gasa u…

SIGURNOSNO ISPUSNI VENTIL TIP 217

SIGURNOSNO ISPUSNI VENTIL DIREKTNI – OPRUŽNI – Sigurnosno ispusni ventil tip 217 Namena: Sigurnosno ispusni ventil tip: 217 je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog pritiska. Prvenstveno se koristi na rezervoarima propan-butana, amonijaka i drugih fluida. Postavlja se na razvodne glave ili direktno. Ugradnja sigurnosno ispusnog ventila na cevovod se vrši zavrtanjem ventila na…

SIGURNOSNO ISPUSNI VENTIL TIP 215

SIGURNOSNO ISPUSNI I PRESTRUJNI VENTILI DIREKTNI – OPRUŽNI – Sigurnosno ispusni ventil tip 215 Namena: Sigurnosno ispusni ventil tip 215 ima zadatak da (ukoliko se pritisak u instalaciji poveća iznad dozvoljenog), otvori sedište i tako propusti određenu količinu gasa u atmosferu. Ispuštanje gasa traje sve dok se pritisak u instalaciji ne snizi na vrednost projektovanog. U normalnom…

SIGURNOSNO PRESTRUJNI VENTIL TIP 214

SIGURNOSNO PRESTRUJNI VENTIL TIP 214

SIGURNOSNO ISPUSNI VENTIL DIREKTNI – OPRUŽNI – Sigurnosno prestrujni ventil tip 214 Namena: Sigurnosno prestrujni ventil tip 214 -TG je namenjen prvenstveno za zaštitu sistema instalacije tečnog naftnog gasa. Odnosno pumpnih stanica za pretakanje i punjenje automobila i boca TNG – om, pri čemu održava konstantan pritisak (∆p = 6,0 ÷ 10,0 bar). U normalnom stanju ventil…

Sigurnosno prestrujni ventil tip 214-TG, Сигурносно преструјни вентил тип 214-ТГ

Sigurnosno prestrujni ventil tip 214-TG

Sigurnosno ispusni i prestrujni ventili direktni opružni – Sigurnosno prestrujni ventil tip 214-TG Namena: Sigurnosno prestrujni ventil tip 214-TG je namenjen prvenstveno za zaštitu sistema instalacije tečnog naftnog gasa, odnosno pumpnih stanica za pretakanje i punjenje automobila i boca TNG – om, pričemu održava konstantan pritisak (∆p = 6,0 ÷ 10,0 bar). OPIS RADA: U normalnom stanju…

Membranski ventil sigurnosti tip 212

Sigurnosno ispusni i prestrujni ventili direktni opružni – Membranski ventil sigurnosti tip 212 Namena: Membranski ventil sigurnosti tip 212 je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog pritiska. Na gasnim stanicama i rampama se montira iza regulatora pritiska (u smeru proticanja gasa). Konstruktivnim rešenjem sa oprugama i membranom, postignuta je visoka preciznost podešavanja pritiska. Ugradnja…