Sigurnosno-ispusni-i-prestrujni-ventil-tip-226

Sigurnosno ispusni i prestrujni ventil tip 226

Sigurnosno ispusni i prestrujni ventil tip 226 Sigurnosno ispusni i prestrujni ventil tip 226 namenjen je za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog pritiska. Upravljanje pilotom, pored velikog kapaciteta ventila sigurnosti, omogućava širok i precizan spektar podešavanja pritiska otvaranja. Ugrađuje se u vertikalnom i horizontalnom položaju. OPIS RADA Osnovni zadatak sigurnosnog ispusnog ventila je…

Sigurnosno ispusni i prestrujni ventil tip 222

Sigurnosno ispusni i prestrujni ventil tip 222 Namena: Sigurnosno ispusni i prestrujni ventil tip 222 namenjen je za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog pritiska. Na gasnim stanicama i rampama se montira iza regulatora pritiska (u smeru proticanja gasa). Upravljanje pilotom, pored velikog kapaciteta ventila sigurnosti, omogućava širok i precizan spektar podešavanja pritiska otvaranja.…