Ručna regulaciona klapna tip 376

– ARMATURA KONTROLNIH UREĐAJA I OSTALA ZAPORNA ARMATURA – Ručna regulaciona klapna tip 376 Ručna regulaciona klapna tip 376 služi za regulaciju protoka na odorizatorima gasa. Takođe se koristi za ručnu (ili automatsku) regulaciju prirodni gas-vazduh ispred gorionika. U slučaju automatske regulacije, pogon regulacione klapne je servomotor. Opis rada: Regulacija protoka se vrši podešavanjem položaja…

Manometarski ventil trokraki tip 373

– ARMATURA KONTROLNIH UREĐAJA I OSTALA ZAPORNA ARMATURA – Manometarski ventil trokraki tip 373 Manometarski ventil trokraki tip 373 u kompletu sa odgovarajućim manometrom služi za nesmetano očitavanje pritiska u rezervoaru. Ventil omogućava postavljanje kontrolnog manometra (uz prethodno rasterećenje unutrašnjosti ventila). Jednostavnom konstrukcijom je omogućeno njegovo lako montiranje i održavanje. Izrađuje se u varijantama sa…

Manometarski ventil rasteretni tip 372

Manometarski ventil rasteretni tip 372 Napomena: Manometarski ventil rasteretni tip 372 je namenjen za zaštitu manometra od stalnog opterećenja, čime se produžava njegov vek. Konstrukcija ventila je takva, da omogućava brzo i lako očitavanje pritiska.   Opis rada: Manometarski ventil rasteretni je zatvoren kada se razvodnik nalazi u donjem položaju. Pomeranjem razvodnika u gornji položaj otvara…

Nepovratna klapna tip 368

– KOMBINOVANA NEPOVRATNO REGULACIONA KLAPNA OGRANIČAVAČ PROTOKA – Nepovratna klapna tip 368 Nepovratna klapna tip 368 koristi se za dvostruku namenu na postrojenjima gde je potrebno sprečiti uticaj povratnog pritiska gasa i omogućiti ograničavanje protoka. Podešavanje ograničenja protoka može se vršiti ručno na licu mesta ili daljinskim elektromotornim pogonom po zahtevu kupca. Protok kroz klapnu…

Nepovratna klapna tip 363

– NEPOVRATNA KLAPNA – Nepovratna klapna tip 363 Napomena: Nepovratna klapna tip 363 se koristi na postrojenjima i instalacijama gde je potrebno sprečiti proticanje fluida u smeru suprotnom od dozvoljenog. Ugrađuje se između standardnih pririubnica i propušta radni fluid u smeru strelice (kao na crežu). Na regulacionim i merno-regulacionim stanicama postavlja se nizvodno od regulatora…

Nepovratni ventil tip 351

Nepovratni ventil tip 351 Namena: Nepovratni ventil tip 351 se koristi na postrojenjima i instalacijama gde je potrebno sprečiti proticanje fluida u smeru suprotnom od dozvoljenog. Montaža na cevovod se vrši prirubničkom vezom. Radni fluid (odgovarajućom silom pritiska) deluje na pečurku i sabija oprugu. Na taj način se oslobađa prolaz kroz sedište ventila. Dimenzionisanje opruge se vrši…

Elektropneumatski ventil klipni tip 344-M

Elektropneumatski ventil klipni tip 344-M – PNEUMATSKI VENTIL – Elektropneumatski ventil klipni tip 344-M koristi se kao cevni zatvarač pre svega za zaštitu gasnih i naftnih postrojenja i instalacija. Upravljanje je moguće vršiti ručno i/ili automatski. Ventil tip: 344-M/K izvodi se tako da pored osnovne funkcije obavlja funkciju ručnog zapornog ventila. Isporučuje sa sa elektromagnetnim ventilom u…

Elektropneumatski ventil klipni tip 344

Elektropneumatski ventil klipni tip 344 – PNEUMATSKI VENTILI – Namena: Elektropneumatski ventil klipni tip 344 koristi se kao cevni zatvarač pre svega za zaštitu gasnih postrojenja, instalacija kao i za gorionike velikih kapaciteta. Upravljanje elektropneumatskim ventilom vrši se automatski. Ventil se isporučuje sa elektromagnetnim ventilom 3/2 i filterskim regulatorom pritiska za upravljački fluid (vazduh 3 do 6 bar).…

Elektropneumatski ventil tip 331

Elektropneumatski ventilmembranski Elektropneumatski ventil tip 331 Elektropneumatski ventil tip 331 koristi se kao cevni zatvarač pre svega za zaštitu gasnih postrojenja i instalacija. Upravljanje elektropneumatskim ventilom moguće je vršiti ručno i/ili automatski. Brzinu zatvaranja kao i brzinu otvaranja moguće je podešavati nezavisno na samom ventilu, prema potrebnim uslovima. Osnovna namena ovog ventila je zaštita velikih…

Zaporno nepovratni ventil tip 325

RAVNI ZAPORNI, RUČNI REGULACIONI, ZAPORNO-REGULACIONI VENTILI Zaporno nepovratni ventil tip 325 Zaporno nepovratni (kombinovani) ventil tip 325 ima dvojnu funkciju. Koristi se kao zaporni (prekida tok fluida kroz cevovod) i kao nepovratni (sprečava tok fluida u suprotnom smeru od dozvoljenog smera strujanja). Zato se ugrađuje na onim instalacijama i postrojenjima gde se to zahteva. Okretanjem…