Elektropneumatski ventil tip 331

Elektropneumatski ventilmembranski Elektropneumatski ventil tip 331 Elektropneumatski ventil tip 331 koristi se kao cevni zatvarač pre svega za zaštitu gasnih postrojenja i instalacija. Upravljanje elektropneumatskim ventilom moguće je vršiti ručno i/ili automatski. Brzinu zatvaranja kao i brzinu otvaranja moguće je podešavati nezavisno na samom ventilu, prema potrebnim uslovima. Osnovna namena ovog ventila je zaštita velikih…