Elektropneumatski ventil klipni tip 344-M

Elektropneumatski ventil klipni tip 344-M – PNEUMATSKI VENTIL – Elektropneumatski ventil klipni tip 344-M koristi se kao cevni zatvarač pre svega za zaštitu gasnih i naftnih postrojenja i instalacija. Upravljanje je moguće vršiti ručno i/ili automatski. Ventil tip: 344-M/K izvodi se tako da pored osnovne funkcije obavlja funkciju ručnog zapornog ventila. Isporučuje sa sa elektromagnetnim ventilom u…

Elektropneumatski ventil klipni tip 344

Elektropneumatski ventil klipni tip 344 – PNEUMATSKI VENTILI – Namena: Elektropneumatski ventil klipni tip 344 koristi se kao cevni zatvarač pre svega za zaštitu gasnih postrojenja, instalacija kao i za gorionike velikih kapaciteta. Upravljanje elektropneumatskim ventilom vrši se automatski. Ventil se isporučuje sa elektromagnetnim ventilom 3/2 i filterskim regulatorom pritiska za upravljački fluid (vazduh 3 do 6 bar).…