Nepovratni ventil tip 351

Nepovratni ventil tip 351 Namena: Nepovratni ventil tip 351 se koristi na postrojenjima i instalacijama gde je potrebno sprečiti proticanje fluida u smeru suprotnom od dozvoljenog. Montaža na cevovod se vrši prirubničkom vezom. Radni fluid (odgovarajućom silom pritiska) deluje na pečurku i sabija oprugu. Na taj način se oslobađa prolaz kroz sedište ventila. Dimenzionisanje opruge se vrši…