Датчики уровня тип 624, Индикатори нивоа тип 624

Indikatori nivoa tip 624 sa magnetnim prenosom

Indikatori nivoa tip 624 sa magnetnim prenosom Indikatori nivoa tip 624 sa magnetnim prenosom se koriste za ugradnju na skladišne cilindrične rezervoare tečnog naftnog gasa (ili drugih tečnih fluida) iz razloga indikacije nivoa fluida u njima. Ugrađuje se u nadzemne i podzemne rezervoare na istovetan način. Temperaturno područje rada je (-20 ÷ +50) ˚C. Opis…

Prigušivač buke tip 450

Prigušivač buke tip 450 Prigušivač buke tip 450 se koristi za smanjenje buke na redukcionim linijama gasnih instalacija. Buka u gasnim instalacijama nastaje prvenstveno povećanjem brzine strujanja gasa usled redukcije pritiska u regulatorima. Intenzitet buke kreće se u šrokom spektru frekvencija, pri čemu se maksimumi frekvencija kreću u opsegu od 1 do 8 kHz. Prigušivač…

Apsorpcioni odorizatori gasa tip 433, 434 i 435

Apsorpcioni odorizatori gasa tip 433, 434 i 435 Apsorpcioni odorizatori gasa tip 433, 434 i 435 pri upotrebi prirodnog gasa (koji je bez boje i mirisa) u širokoj potrošnji, obavezno je dodavanje gasu propisanih količina hemijskih sredstava karakterističnog mirisa (odoranata). Prilikom curenja odorisanog gasa na mestima eventualnih oštećenja gasnih instalacija, omogućava se znatno lakše otkrivanje…

Апсорпциони одоризатори гаса тип 431

Apsorpcioni odorizatori gasa tip 431 i 432

Apsorpcioni odorizatori gasa tip 431 i 432 Apsorpcioni odorizatori gasa tip 431 i 432 pri upotrebi prirodnog gasa (koji je bez boje i mirisa) u širokoj potrošnji, obavezno je dodavanje gasu propisanih količina hemijskih sredstava karakteristišnog mirisa (odoranata). Prilikom curenja odorisanog gasa na mestima eventualnih oštećenja gasnih instalacija, omogućava se znatno lakše otkrivanje tih mesta,…

Zagrejač gasa tip 421 tv

Elektrčni zagrejač tip 421/TV

Elektrčni zagrejač tip 421/TV – toplovodni Elektrčni zagrejač tip 421/TV služi za zagrevanje gasa radi sprečavanja pojave leda u instalaciji, prilikom njegove ekspanzije kod visokih redukcija pritiska. Pojava leda je posebno opasna u regulacionoj i sigurnosnoj opremi, te je gas potrebno zagrevati pre njih. Zagrejač gasa se standardno izvodi u klasi pritiska PN250. Ovako zagrejan…

Električni zagrejač tip 421/E

Električni zagrejač tip 421/E – zagrejači gasa za krg Električni zagrejač tip 421/E služi za zagrevanje gasa radi sprečavanja pojave leda u instalaciji, prilikom njegove ekspanzije kod visokih redukcija pritiska. Pojava leda je posebno opasna u regulacionoj i sigurnosnoj opremi, te je gas potrebno zagrevati pre njih. Zagrejač gasa se standardno izvodi u klasi pritiska…

Gasni Filteri Tip 419-KPG

Gasni filteri tip 419-KPG

Gasni filteri tip 419-KPG – fini sa koalescentnim ulošcima Gasni filteri su uređaji koji služe za prečišćavanje gasa od mehaničkih nečistoća i tečnosti (vlage, ulja…) radi zaštite osetljivih regulacionih, sigurnosnih i mernih uređaja, ugrađenih na regulacione ili merne stanice. U filteru tip 419-KPG ugrađen je jedan koalescentni filter. Na najnižoj tački kućišta filtera je ugrađena…