Prigušivač buke tip 450

Prigušivač buke tip 450 Prigušivač buke tip 450 se koristi za smanjenje buke na redukcionim linijama gasnih instalacija. Buka u gasnim instalacijama nastaje prvenstveno povećanjem brzine strujanja gasa usled redukcije pritiska u regulatorima. Intenzitet buke kreće se u šrokom spektru frekvencija, pri čemu se maksimumi frekvencija kreću u opsegu od 1 do 8 kHz. Prigušivač…

Apsorpcioni odorizatori gasa tip 433, 434 i 435

Apsorpcioni odorizatori gasa tip 433, 434 i 435 Apsorpcioni odorizatori gasa tip 433, 434 i 435 pri upotrebi prirodnog gasa (koji je bez boje i mirisa) u širokoj potrošnji, obavezno je dodavanje gasu propisanih količina hemijskih sredstava karakterističnog mirisa (odoranata). Prilikom curenja odorisanog gasa na mestima eventualnih oštećenja gasnih instalacija, omogućava se znatno lakše otkrivanje…

Apsorpcioni odorizatori gasa tip 431 i 432

Apsorpcioni odorizatori gasa tip 431 i 432 Apsorpcioni odorizatori gasa tip 431 i 432 pri upotrebi prirodnog gasa (koji je bez boje i mirisa) u širokoj potrošnji, obavezno je dodavanje gasu propisanih količina hemijskih sredstava karakteristišnog mirisa (odoranata). Prilikom curenja odorisanog gasa na mestima eventualnih oštećenja gasnih instalacija, omogućava se znatno lakše otkrivanje tih mesta,…

Isparivač na toplu vodu tip 424

Isparivač na toplu vodu tip 424 Isparivač na toplu vodu tip 424/TV se koristi za forsirano isparavanje i dogrevanje tečnog naftnog gasa (TNG – a) koga čini mešavina propan – butan gasa. Tečna faza TNG – a ulazi u isparivač sa prosečnom temperaturom od 10 °C (zavisno od temperature okoline) gde isparava u gasnu fazu na 30…

Električni isparivač tip 423

Električni isparivač tip 423 Električni isparivač tip 423/E se koristi za forsirano isparavanje i dogrevanje tečnog naftnog gasa (TNG-a) koga čini mešavina propan-butan gasa. Tečna faza TNG-a ulazi u isparivač sa prosečnom temperaturom od 10 °C (zavisno od temperature okoline) gde isparava u gasnu fazu na 30 – 40 °C. Ovako zagrejan gas je spreman…

Zagrejač gasa tip 421 tv

Elektrčni zagrejač tip 421/TV

Elektrčni zagrejač tip 421/TV – toplovodni Elektrčni zagrejač tip 421/TV služi za zagrevanje gasa radi sprečavanja pojave leda u instalaciji, prilikom njegove ekspanzije kod visokih redukcija pritiska. Pojava leda je posebno opasna u regulacionoj i sigurnosnoj opremi, te je gas potrebno zagrevati pre njih. Zagrejač gasa se standardno izvodi u klasi pritiska PN250. Ovako zagrejan…

Električni zagrejač tip 421/E

Električni zagrejač tip 421/E – zagrejači gasa za krg Električni zagrejač tip 421/E služi za zagrevanje gasa radi sprečavanja pojave leda u instalaciji, prilikom njegove ekspanzije kod visokih redukcija pritiska. Pojava leda je posebno opasna u regulacionoj i sigurnosnoj opremi, te je gas potrebno zagrevati pre njih. Zagrejač gasa se standardno izvodi u klasi pritiska…

Zagrejač gasa tip 421 i 421-V

ZAGREJAČI GASA I ISPARIVAČI ZA TNG – Zagrejač gasa tip 421 i 421-V Zagrejač gasa tip 421 i 421-V je uređaj koji služi za zagrevanje gasa radi sprečavanja pojave leda u instalaciji, prilikom njegove ekspanzije kod većih redukcija pritiska. Pojava leda je posebno opasna u regulacijonoj i sigurnosnoj opremi, te je gas potrebno zagrevat pre njih. Zagrejači…

Filteri za gas tip 414

Filteri za gas tip 414 sa finim izmenjenim ulošcima Filteri za gas tip 414 sa finim izmenjenim ulošcima su uređaji koji služe za prečišćavanje gasa od mehaničkih nečistoća koje je neophodno odstraniti radi zaštite osetljivih regulacionih, sigurnosnih i mernih uređaja, ugrađenih na regulacione ili merne stanice. Sa standardnim filcanim uloškom iz gasa se odstranjuje 98%…

Filter za gas tip 413-V

Filter za gas tip 413-V sa trajnim uloškom  Filter za gas tip 413-V sa trajnim uloškom se koristi na regulacionim, merno-regulacionim stanicama kao i drugim instalacijama, za zaštitu osetljivih uređaja od nečistoća koje dolaze sa radnim fluidom. U kućištu filtera se nalazi trajni uložak od žičanog pletiva odgovarajuće gustine. Opis rada Filter za gas je…