Gasni Filteri Tip 419-KPG

Gasni filteri tip 419-KPG

Gasni filteri tip 419-KPG – fini sa koalescentnim ulošcima Gasni filteri su uređaji koji služe za prečišćavanje gasa od mehaničkih nečistoća i tečnosti (vlage, ulja…) radi zaštite osetljivih regulacionih, sigurnosnih i mernih uređaja, ugrađenih na regulacione ili merne stanice. U filteru tip 419-KPG ugrađen je jedan koalescentni filter. Na najnižoj tački kućišta filtera je ugrađena…

Filteri za gas tip 414

Filteri za gas tip 414 sa finim izmenjenim ulošcima Filteri za gas tip 414 sa finim izmenjenim ulošcima su uređaji koji služe za prečišćavanje gasa od mehaničkih nečistoća koje je neophodno odstraniti radi zaštite osetljivih regulacionih, sigurnosnih i mernih uređaja, ugrađenih na regulacione ili merne stanice. Sa standardnim filcanim uloškom iz gasa se odstranjuje 98%…

Filter za gas tip 413-V

Filter za gas tip 413-V sa trajnim uloškom Filter za gas tip 413-V sa trajnim uloškom se koristi na regulacionim, merno-regulacionim stanicama kao i drugim instalacijama, za zaštitu osetljivih uređaja od nečistoća koje dolaze sa radnim fluidom. U kućištu filtera se nalazi trajni uložak od žičanog pletiva odgovarajuće gustine. Opis rada Filter za gas je…

Филтер за гас тип 413, Filter za gas tip 413, Газовый фильтр тип 413

Filter za gas tip 413

Filter za gas tip 413 sa trajnim uloškom Filter za gas tip 413 sa trajnim uloškom se koristi na regulacionim, merno-regulacionim stanicama (kao i drugim instalacijama), za zaštitu osetljivih uređaja od nečistoća koje koje dolaze sa radnim fluidom. U kućištu filtera se nalazi trajni uložak od žičanog pletiva odgovarajuće gustine. Opis rada Filter za gas…