Rotacioni merač nivoa tečnosti tip 621

Rotacioni merač nivoa tečnosti tip 621 za rezervoare i autocisterne   Rotacioni merač nivoa tečnosti tip 621 za rezervoare i autocisterne se koristi za ugradnju na horizontalne stabilne (nadzemne) rezervoare i autocisterne, a služi za merenje nivoa tečnosti (najčešće propan-butana) u njima. Opremljen je mernom skalom za očitavanje nivoa tečne faze (0÷100%).   Opis rada…