Dvoinjektorski venturi mešač tip 751

Dvoinjektorski venturi mešač tip 751 Dvoinjektorski venturi mešač tip 751 koristi se za dobijanje smeše parne faze tečnog naftnog gasa (TNG) i vazduha čije su karakteristike (Vobe index) istovetne karakteristikima prirodnog gasa, pa se prelazak sa jednog na drugo gorivo odvija bez poremećaja i bez potrebe za dodatnim podešavanjem radnog uređaja (gorionici, kotlovi itd.). Ovakva smeša…