Sigurnosno prekidni ventili tip 238-S, 238-N i 238-P

Sigurnosno prekidni ventili tip 238-S, 238-N i 238-P – Protivlomni ventili- Namena: Sigurnosno prekidni ventili tip 238-S-S, tip: 238-N i tip: 238-P se koriste na cevnim instalacijama i postrojenjima, za ugradnju na posude pod pritiskom, radi sprečavanja isticanja fluida usled prekomernog protoka. Nazivaju se i ventili za ograničavanje prekomernog protoka. Najviše se koriste na instalacijama…

Sigurnosno prekidni ventil tip 236 i 236-K

Sigurnosno prekidni ventil tip 236 i 236-K Blokadni ventili gasa za zaštitu sistema grejanja gasa i nafte Sigurnosno prekidni ventil tip 236 i 236-K su namenjeni za zaštitu zatvorenih sistema grejanja prirodnog gasa, nafte i ostalih energetskih i tehničkih fluida, koji su pod višim pritiskom u odnosu na pritisak u instalaciji grejnog fluida. Ventili automatski zatvaraju…

Sigurnosno prekidni ventili tip 235-BV

Sigurnosno prekidni ventili tip 235 – BV Sigurnosno prekidni ventili tip 235-BV predstavlja blokadni ventil koji je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija na postrojenjima komprimovanog prirodnog gasa (CNG). Aktivira se u slučaju porasta i sniženja izlaznog pritiska u odnosu na graničnu vrednost. Tada blokira dalji tok gasa, a iz razloga sigurnosti može se…

Sigurnosno prekidni ventili tip 234, Сигурносно блокадни вентил тип 234, Предохранительный запорный клапан тип 234-BV

Sigurnosno prekidni ventili tip 234 BV

Sigurnosno prekidni ventili tip 234 BV -Blokadni ventil za visoki pritisak-   Sigurnosno prekidni ventili tip 234 BV je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog i preniskog pritiska. Na instalaciju se ugrađuje ispred regulatora pritiska. Aktivira se u slučaju porasta (ili sniženja) izlaznog pritiska u odnosu na graničnu vrednost. Tada blokira dalji…

Blokadni ventil pritisak tip 232 BV

Sigurnosno prekidni ventili tip 232 BV Blokadni ventil za niski – srednji pritisak Sigurnosno prekidni ventili tip 232 BV je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog i preniskog pritiska. Na instalaciju se ugrađuje ispred regulatora pritiska. Aktivira se u slučaju porasta (ili sniženja) ulaznog pritiska u odnosu na graničnu vrednost. Tada blokira…

Sigurnosno prekidni ventili tip 231 bv

Blokadni ventil za niski pritisak – Sigurnosno prekidni ventili tip 231-BV Sigurnosno prekidni ventili tip 231-BV blokadni je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog ili preniskog pritiska. Na instalaciju se ugrađuje ispred regulatora pritiska. Aktivira se u slučaju sniženja ulaznog pritiska u odnosu na graničnu vrednost. Tada blokira dalji tok gasa, a iz…