Prekretni uređaji za ventile sigurnosti tip 244

Prekretni uređaji za ventile sigurnosti tip 244 Prekretni uređaji za ventile sigurnosti tip 244 kosriste se na svim rezervoarima, cisternama, instalacijama za propan-butan i druge tehničke gasove kao i naftnim postrojenjima, obavezna je upotreba prekretnih uređja (razvodnih glava). Montira se na postrojenje prirubničkom vezom . Osnovna funkcija prekretnog uređaja je da se u svakom momentu…

Prekretni uređaj za dva ventila sigurnosti tip 242

PREKRETNI UREĐAJI ZA VENTILE SIGURNOSTI(RAZVODNE GLAVE) Prekretni uređaj za dva ventila sigurnosti tip 242 Prekretni uređaj za dva ventila sigurnosti tip 242 na svim rezervoarima, cisternama, instalacijama za propan-butan i druge tehničke gasove, kao i naftnim postrojenjima gde je propisana ugradnja dva ventila sigurnosti, obavezna je upotreba prekretnih uređja (razvodnih glava). Uređaj za dva ventila sigurnosti omogućavaju ugradnju dva…