icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Термостат тип 821

Термостат тип 821

Термостат тип 821 је противексплозивни заштићени уређај намењен за рад у експлозивној атмосфери гасова. Термостат регулише температуру грејног медијума за пренос топлоте у електричним испаривачима, правовременим укључивањем и искључивањем електричног грејача и то посредно дајуђи сигнал на релеј. Тако|е управља електромагнетним вентилима у електричним испаривачима , тако што вентил држи отвореним (под напоном) унутар радне температуре медијума за пренос топлоте. Затварање електромагнетног вентила се одвија на температури која је отприлике за 10% нижа од температуре укључивања. Порастом температуре укључивања термостат остаје укључен (под напоном) и држи електромагнетни вентил отвореним.

Опис рада:

Управљање радом загрејача се остварује путем регулације температуре коју регулише термостат тип: 821. Мерење тренутних температура у загрејачу се изводи ПТ100 сондама, које мере температуру гаса и температуру грејног медијума (вода). Сигнал на сонди се води до мерних претварача ван зоне опасности. Ови уређаји су Еџ иа ИИЦ Т4 изведби (заштитна својствена безбедност). Мерни претварачи поседују релејне излазе, те се са њих директно управља радом електромагнетног вентила. Електромагнетни вентил ( у заштити Еџ м ИИ Т4) има улогу заштите инсталације уколико није постигнута адекватна температура или у случају нестанка напајања. Приликом уградње важно је придржавати се свих важећих прописа из подручја електротехнике и заштите на раду, а сме се уграђивати материјал који одговара својим квалитетом важећем стандарду.

Спецификације:

Gasteh.pro