icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I 231., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

SIGURNOSNO PRESTRUJNI VENTIL TIP 214

SIGURNOSNO ISPUSNI VENTIL DIREKTNI – OPRUŽNI – Sigurnosno prestrujni ventil tip 214

Namena: Sigurnosno prestrujni ventil tip 214 -TG je namenjen prvenstveno za zaštitu sistema instalacije tečnog naftnog gasa. Odnosno pumpnih stanica za pretakanje i punjenje automobila i boca TNG – om, pri čemu održava konstantan pritisak (∆p = 6,0 ÷ 10,0 bar).

U normalnom stanju ventil se nalazi u zatvorenom položaju, odnosno opruga pritiska mlaznicu uz sedište. Konstrukcija ventila je takva, da uvek postepenog otvaranja ventila

U slučaju smanjenja potrošnje u potisnom vodu, dolazi do postepenog otvaranja ventila, tj. do prestrujavanja viška fluida u drugi vod ili u rezervoar. Na taj način se održava konstantan pritisak punjenja i štiti pumpa i ostali delovi (elementi) od prekomernog pritiska.

Gasteh.pro

Specifikacije:

]

Uputstvo: