icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru
Image Alt

Laboratorija

Лаборатория

Laboratorija

U okviru GasTeh – a deluje i Laboratorija GasTeh kao posebna organizaciona jedinica u okviru Sektora kvaliteta sa posebnim zadacima i ovlašćenjima i sa sopstvenim menadžmentom koji je sastavni deo sistema menadžmenta celog preduzeća. Za rad na poslovima ispitivanja, kao i formiranja i vođenja dokumentacije, odabrani su kadrovi sa višegodišnjim iskustvom na ovima poslovima (preko 10 god.).

Na osnovu iskustva i predanog rada dokazali smo kompetentnost laboratorije i tako dobili rešenje o akreditaciji laboratorije za gasnu tehniku (prvo rešenje još 29.09.2004) od strane ATS- a (tadašnjeg JUAT – a). Ispitivanja koja sprovodi laboratorija se uglavnom vrše na gotovim proizvodima i objektima GasTeh – a i na proizvodima drugih proizvođača koji su obuhvaćeni redovnim održavanjem i periodičnim pregledima koje sprovodi GasTeh u okviru uslužnih delatnosti.

ISPITIVANJE SE VRŠI NA SAVREMENOJ OPREMI ZA ISPITIVANJE I DOBIJENI REZULTATI ISPITIVANJA SE PRIKAZUJU I ČUVAJU U RAČUNARU U OBLIKU DIJAGRAMA I IZVEŠTAJA.

Nakon završenog ispitivanja, za svaki proizvod koji je bio predmet ispitivanja izdaje se izveštaj o ispitivanju.