Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru
Image Alt

Laboratorija

Лаборатория

Laboratorija

U okviru GasTeh – a deluje i Laboratorija GasTeh kao posebna organizaciona jedinica u okviru Sektora kvaliteta sa posebnim zadacima i ovlašćenjima i sa sopstvenim menadžmentom koji je sastavni deo sistema menadžmenta celog preduzeća. Za rad na poslovima ispitivanja, kao i formiranja i vođenja dokumentacije, odabrani su kadrovi sa višegodišnjim iskustvom na ovima poslovima (preko 10 god.).

Na osnovu iskustva i predanog rada dokazali smo kompetentnost laboratorije i tako dobili rešenje o akreditaciji laboratorije za gasnu tehniku (prvo rešenje još 29.09.2004) od strane ATS- a (tadašnjeg JUAT – a). Ispitivanja koja sprovodi laboratorija se uglavnom vrše na gotovim proizvodima i objektima GasTeh – a i na proizvodima drugih proizvođača koji su obuhvaćeni redovnim održavanjem i periodičnim pregledima koje sprovodi GasTeh u okviru uslužnih delatnosti.

ISPITIVANJE SE VRŠI NA SAVREMENOJ OPREMI ZA ISPITIVANJE I DOBIJENI REZULTATI ISPITIVANJA SE PRIKAZUJU I ČUVAJU U RAČUNARU U OBLIKU DIJAGRAMA I IZVEŠTAJA.

Nakon završenog ispitivanja, za svaki proizvod koji je bio predmet ispitivanja izdaje se izveštaj o ispitivanju.