icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Получение знака СЕ

Добијањем ЦЕ знака Гастех д.о.о. доказује квалитет своје производне гаме и тиме постаје достојни конкурент на тржишту Европске уније јер ЦЕ знак указује да је:
• производ пројектован и произведен у складу са ПЕД директивама ЕУ (2014/68/ЕУ) које су релевантне за тај производ
• извршено одговарајуће оцењивање усаглашености

Производи који су сертификовани су регулатори притиска гаса и сигурносно прекидни (блокадни) вентили.